Opplever du stress i forbindelse med jobben?

Ill.foto: Pixabay

(Ikke-redaksjonelt)

Vi jobber med et bokprosjekt som støttes av Norsk Faglitterær Forfatterforening (NFFO) om stress i arbeidslivet. Vi leter etter intervjuobjekter for å utforske hva som skaper stress, og hva som kan gjøres for å motvirke stresset. Vi vil snakke med folk i hele Norge som er over 25 år og som har opplevd eller opplever negativt stress på jobben.

Om stress: Stadig flere mennesker lider av stress, utbrenthet og fysiske plager på grunn av blant annet faktorer som effektivitetspress, åpne kontorlandskap, midlertidige stillinger og stadige omveltninger og nedskjæringer i arbeidslivet (WHO, Helsedirektoratet, Arbeidstilsynet). En opplevelse av at arbeidsoppgavene er meningsløse fører også til stress blant mange arbeidstakere. I følge det Europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA) lider 71% av nordmenn av stress på jobben.

Stress i seg selv er ikke farlig. Når vi blir stresset stiger nivået av hormonet kortisol, som vanligvis senker seg igjen når vi får hvile. Problemet oppstår når vi ikke klarer å hvile og kortisolnivået holder seg på et høyt nivå. Dette kalles kontinuerlig stress, som kan være helsefarlig. Forskere skiller med andre ord mellom positivt og negativt stress. Forskning har vist at negativt stress kan svekke immunforsvaret og har sammenheng med hjerte- og karsykdommer og muskel- og skjelettplager. Det er det kontinuerlige stresset vi vil undersøke.

Intervjuet vil vare i maks 20 minutter og du vil anonymiseres. Intervjuene med dem som holder til utenfor Oslo/Akershus vil vi gjøre over Skype eller telefon.

Ønsker du å delta, meld deg på via denne lenken. 

Har du spørsmål, ta kontakt på stressogarbeidsliv@gmail.com

Vennlig hilsen Erika Ribu og Sara Skilbred-Fjeld


 

- Annonse -
Vil du annonsere her?