Utreisekurs - HVA TRENGER DU FOR Å FÅ MER UT AV PROSJEKT- OG JOBBREISER TIL DET GLOBALE SØR
Utreisekurs - HVA TRENGER DU FOR Å FÅ MER UT AV PROSJEKT- OG JOBBREISER TIL DET GLOBALE SØR

Nye retningslinjer: Kommunene må planlegge for klimaendringer

Regjeringen har vedtatt nye statlige retningslinjer for klima- og energiplanlegging, og klimatilpasning føyes nå til i ordlyden.

– Det er viktig at klimatilpasning blir en vesentlig del av offentlig planlegging, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (Foto: Wikimedia Commons / Kjetil Ree).
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

– Det er viktig at klimatilpasning blir en vesentlig del av offentlig planlegging, slik at vi står bedre forberedt til å møte utfordringene av framtidige klimaendringer, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

I en pressemelding som er sendt ut i fellesskap av Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Klima- og miljødepartementet, presiseres det at retningslinjene skal sørge for at kommunene, fylkeskommunene og staten gjennom sin planlegging skal bidra til reduksjon av klimagassutslipp. Man skal også søke å begrense eller unngå ulemper grunnet klimaendringer, og dra nytte av eventuelle fordeler.

Dagens retningslinjer for klima og energi blir derfor nå utvidet til også å gjelde klimatilpasning.

– Må ta høyde for klimaendringene

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen sier at det er avgjørende å ta hensyn til klimaet for å sikre en bærekraftig utvikling.

–  Vi ser allerede konsekvensene av klimaendringene, både med tørke og flom. Det er helt avgjørende at fylker og kommuner tar høyde for klimaendringene i planlegging av alt fra boligområder, næringsbygg, grøntområder og rørledninger, til nye helseutfordringer, sier Elvestuen.

Retningslinjene gir føringer for hvordan klimatilpasning skal bli ivaretatt i planleggingen.

Når konsekvensene av klimaendringene blir vurdert, skal høye alternativer fra nasjonale beregninger om fremtiden legges til grunn, noe som er nærmere forklart i veiledere og i de fylkesvise klimaprofilene som er utarbeidet, heter det i meldingen.


 

- Annonse -