Bildet er fra en IPCC-sesjon i 2014 i Japan. (Foto: Flickr / IPCC).

De 195 landene som i 2015 på FNs klimakonvensjon skrev under Parisavtalen vedtok et langsiktig globalt temperaturmål.

Målet var å holde økningen i den globale gjennomsnittstemperaturen godt under 2 °C sammenliknet med førindustrielt nivå, og tilstrebe å begrense temperaturøkningen til 1,5 °C over førindustrielt nivå.

Den samme klimakonvensjonen inviterte i 2015 samtidig IPCC til å skrive en spesialrapport i 2018, som handler om 1,5 °C-gradersmålet, om følgene av et slikt mål og hvordan det kan nås.

Miljødirektoratet har i forkant av rapportlanseringen lagt ut et faktaark som beskriver hva som ligger bak arbeidet med rapporten.

LES OGSÅ: Nå kan du skrive under på din egen private «Parisavtale»

Tre hovedtemaer

I rapporten vurderes tre hovedtemaer:

 • Hva som skal til for å begrense oppvarmingen til 1,5 ˚C (utslippsbaner og tiltak)
 • Virkninger av en oppvarming på 1,5 ˚C sammenlignet med 2 ˚C og høyere
 • Hvordan man kan styrke den globale responsen – mulige tiltak for utslippsreduksjon og klimatilpasning

Slik foregikk prosessen

I 2016 møttes forskerne for å diskutere hva rapporten skulle omhandle, og godkjente så en disposisjon. Forfatterne ble plukket ut i 2017, som så skrev førsteutkastet. Til grunn for utkastet lå faglitteratur i vitenskapelige artikler og andre relevante publikasjoner. Utkastet ble deretter sendt til hundrevis av eksperter over hele verden for kommentarer.

Tidlig i 2018 ble kommentarene gjennomgått og det ble utarbeidet et andreutkast. I tillegg ble det utarbeidet et førsteutkast til sammendrag for beslutningstakere. Begge disse rapportutkastene gikk på kommenteringsrunder til eksperter og myndigheter.

Siste utkast til hovedrapporten og sammendraget ble jobbet fram i juni i år, etter at forfatterne hadde gått gjennom kommentarene. Sisteutkastet for sammendraget gikk på ny kommentarrunde til myndigheter. Myndigheter og forfattere hadde deretter plenumsmøte.

I inneværende måned, oktober, blir sammendraget for beslutningstakere tatt opp til godkjenning linje for linje, og resten av rapporten skal aksepteres av forfattere og myndigheter. 8. oktober legges rapporten fram for offentligheten.

Og endelig, i desember i år, under COP24 i Katowice i Polen, blir rapporten behandlet.

Noen tall og fakta om spesialrapporten om 1,5 grader:

 • Skrevet av 91 forfattere fra 40 land
 • 133 bidragsytende forfattere
 • Bygger på 6.000 kilder fra forskningslitteraturen
 • Alle kommentarer blir behandlet av forfatterne, og de gir en skriftlig respons på hver kommentar i første og andre runde
 • Alle kommentarer blir gjort offentlig tilgjengelig etter at rapporten er publisert
 • Innkomne kommentarer til første utkast: 12.895
 • Innkomne kommentarer til andre utkast: 25.476
 • Innkomne kommentarer til siste utkast: 3.630 (totalt 42.001 kommentarer)

 

- Annonse -
Vil du annonsere her?

1 kommentar