- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Funnene er gjort av NILU – Norsk institutt for luftforskning i forbindelse med Miljødirektoratets screeningprogram for nye miljøgifter.

Konsentrasjonen av de nyoppdagede gassene kan ifølge NILU være enda høyere enn det måleresultatene viser.

Miljødirektoratet opplyser at de nyoppdagede fluorholdige gassene kan ha en potensiell global oppvarmingseffekt som er flere tusen ganger høyere enn klimagassen CO2.

– Det er svært alvorlig at det ble målt så store mengder av gasser som vi ikke hadde regnet med å finne i miljøet. Det tyder på at utslippene må være betydelige, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Ukjente utslippskilder

Foreløpig vet man ikke ikke nok om bruk- og utslipp av stoffene til å kunne forklare funnene.

– Det er åpenbart at vi trenger mer kunnskap om disse gassene, hva de brukes til, hvor mye som brukes og hvor utslippene kommer fra, sier Ellen Hambro.

Gassene som er funnet på Svalbard er svært persistente, det vil si at de brytes ned veldig langsomt i naturen. Dessuten har de egenskaper som tilsier at de blir værende i atmosfæren i lang tid og transporteres over store avstander.

Undersøkes nærmere

Sammen med de andre nordiske landene vil norske myndigheter sette ut et prosjekt finansiert av Nordisk Råd for å undersøke gassene videre.

MD oppfordrer samtidig forskningsmiljøene til å skaffe ytterligere kunnskap om egenskapene til disse gassene, spesielt om hvilke effekter de har på miljøet, og hvor stort oppvarmingspotensial de har globalt.


 

- Annonse -