Den nye Bellona-ledelsen er på plass (Foto: Bellona)
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

– Det er bred, solid og utfyllende kompetanse som nå er på plass, sier daglig leder Hauge i pressemeldingen som er sendt ut.

– Alle har internasjonal erfaring fra næringslivet på et høyt nivå, med en imponerende merittliste. Dette er nødvendig for å styrke det faglige arbeidet og bygge Bellona som organisasjon, sier Hauge.

Ledergruppen skal styre den daglige og faglige driften av Bellona videre fremover, mens de normale driftsfunksjonene blir ivaretatt av ansatte med lang erfaring.

Med den nye ledergruppen får Bellonas fagmiljø tilført sterke ressurspersoner som sammen med de ansatte vil anbefale fremtidig organisering og prioriteringer for Bellona, heter det. 

 Målet er å utvikle en moderne arbeidsplass som skal få frem det beste i klima- og miljøarbeidet, og det skal utvikles klare mål og retningslinjer for det faglige arbeidet, fortsetter Hauge.

Bellona har nå 25 ansatte i Oslo, åtte i Brussel, og elleve personer er engasjert i Russland.

– Bellona har en sterk og kompetent fagstab. Med vår solide faglige plattform, både i Norge og internasjonalt, er det lagt vekt på å få internasjonal ledererfaring fra næringsliv inn i ledergruppen, sier Hauge.

Organisasjon, forskning og lobby

Det har nå blitt lagt vekt på å få internasjonal næringslivserfaring i ledelsen, som også skal utvikle Stiftelsen Bellonas eierskap i Bellona Holding, forvalter av den kommersielle satsningen. Dette inkluderer eierskapet i selskapene Ocean Forest og BEBA, og partnerskapet med Stiftelsen Sahara Forest Project.

Det nye teamet til daglig leder Hauge er:

Erle Kristin Wagle – Strategi- og organisasjonsutvikling
som har mer enn 20 års erfaring fra internasjonale storselskaper som Bergesen d.y og BW Gas AS, hvor hun inntil nylig var 
Head of Fleet Performance.

Pierre Herben – Forskning, teknologi og innovasjon
har 30 års erfaring fra selskaper som Shell, Montell og Lyondell Basell Industries, og sist i Yara International. 
Han presenteres med lang erfaring fra ledelse av store internasjonale selskaper innen forskning, innovasjon og forretningsutvikling, og for å ha ledet strategiutvikling for både utslippskutt og sirkulærøkonomi i den petrokjemiske industrien. Han vil jobbe både i Oslo og Brussel. 

Pål Brun – Forretningsutvikling og finans har konsulenterfaring 12 år i PwC og EY, blant annet ledet arbeidet rundt klima og bærekraft, og som rådgiver for flere globale private equity- og investeringsfond med fokus på bærekraft og fornybar energi. Han har også ti år bak seg i Unge Høyre, i moderpartiet, og i Oslo bystyre, og er engasjert i Bellona gjennom eget selskap. Han er i styret i solkraftselskapet Otovo, og sitter i styret i batteriselskapet BEBA og teknologiselskapet Buddy Mobility.


- Annonse -