Byrådet i Oslo sier de har sikret fullfinansiering av karbonfangst på Klemetsrud. (Foto: Fortum)
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Miljøpartiet de grønne reiste mandag mistillitsforslag mot Solberg-regjeringen begrunnet med manglende satsing på klimakutt i statsbudsjettet som skal vedtas.

Det er på forhånd klart at forslaget ikke vil få flertall, men MDG mener det er en viktig markering av at regjeringen verken følger opp klimaforliket, som alle partier unntatt FRP var med på i 2012, eller finansierer tiltak som gjør det realistisk å oppfylle forpliktelsene i Parisavtalen.

– Siden Solberg-regjeringen tiltrådte i 2013, har den klart å kutte én million tonn CO2. På bare to år må regjeringen altså klare å kutte tre ganger så mye for å klare å oppfylle Stortingets vedtak, sa vararepresentant Per Espen Stoknes fra MDG i sitt innlegg.

– Jeg har ikke tillit til en regjering som i fem år har snakket om grønt og nyskapende, som har hatt muligheten til å iverksette de nødvendige tiltakene for å nå 2020-målene, som vet at det haster, og som likevel prioriterer kvotekjøp og skattekutt til de rikeste fremfor reelle klimakutt til oss alle.

Per Espen Stoknes, MDG (Foto: T L Bjørsvik)

Mistillitsforslaget ble ikke videre kommentert av andre partier i Stortinget, men FRP og Høyre svarte med et motangrep på MDGs ønske om å innlede en utfasing av investeringer i olje og gass.

– MDG har glemt hvordan Norge ble Lykkelandet. De forsyner seg av Oljefondet, men vil legge ned næringa, sa Aleksander Stokkebø (H).

Aleksander Stokkebø fra Høyre (Foto: Stortinget)

Stoknes svarte med at grønne avgifter skal gå til grønn verdiskaping.

– Regjeringen har vært med på å dra ned grønne skatters andel av BNP. Vi vil redusere arbeidsgiveravgiften med 5 milliarder, gi mer til ENOVA og vi vil skape flere arbeidsplasser.

Den varslede mistilliten har ført til en liten ordkrig i sosiale media, der venstrerepresentantene Guri Melbye og Sveinung Rotevatn skal ha gjort et poeng av at heller ikke Oslo kommune, med miljøbyråd fra MDG, klarer å nå sine klimamål.

Noe som si sin tur har mobilisert MDGs Eivind Trædal på Facebook. Han kaller Venstre-utspillet frekt, med tanke på at Oslos kuttambisjon var 50%, mot regjeringens seks prosent.

– Er MDG hyklerske? Niks. Oslos mål er nemlig ikke 6 % kutt, men 50 %. Og målet har ett viktig forbehold: Det er ikke mulig å nå det dersom Regjeringen utsetter CO2-rensing på søppelforbrenningsanlegget på Klemetsrud. Det har de nå gjort. Takket være regjeringens somling vil altså Oslo ikke når vårt klimamål. Som altså var over åtte ganger mer ambisiøst enn regjeringens mål, skriver Trædal.

Rødgrønt forslag får ikke SP-støtte

MDG fremmet sammen med Arbeiderpartiet, Rødt og SV et annet og klimaskjerpende forslag som forplikter til kutt i Norge:

– Norges statsbudsjett fra og med statsbudsjettet for 2020 skal lages og fremmes med sektorvise utslippsbudsjetter, med tiltaksliste og forventet klimaeffekt. Oversikten skal vise hvordan norske utslippskutt for å nå minst 40 % reduksjon i ikke-kvotepliktig sektor innen 2030, skal skje i Norge.

Forslaget var imidlertid avhengig av støtte både fra Senterpartiet og KrF, og SP bekreftet på forhånd til ABC Nyheter at de ikke ville støtte forslaget.

– Vi er skeptiske til hvordan et slikt klimabudsjett vil fungere, særlig delt opp på sektorer. Vi er redd det ikke vil ta nok hensyn til forskjellen på fossile og biologiske klimautslipp, sa stortingsrepresentant Ole André Myhrvold (Sp) til ABC Nyheter.

I Europa tenner miljøspørsmålet massene

I Brüssel har mellom 60 og 70.000 gått i demonstrasjonstog i uka som gikk til støtte for strengere klimakrav. Dette var en av flere klimamarsjer i oppladningen til FN-klimamøtet i Polen. I Frankrike, og da spesielt i Paris, har imidlertid nye miljøavgifter på drivstoff satt sinnene i kok, og eskalert til de verste opptøyene på flere år.

Talsperson i MDG, Arild Hermstad, sier til Dagbladet at han forstår utgangspunktet for protestene.

– Det er selvsagt avgjørende å få med seg folk flest i klimasaken, som er vår tids viktigste sak. Vår jobb som politikere er å vise at det går an å ta klimahensyn uten at dette går utover vanlige folk, sier Hermstad til Dagbladet.


 

- Annonse -