Sjef for konferansen, Michal Kurtyka, og FNs generalsekretær for klimakonvensjon, Patricia Espinosa (Foto: FN)
- Annonse -

Dette er det første klimatoppmøtet etter at FNs klimapanel la fram 1,5-graders rapporten i oktober, og rapporten blir møtets sentrale punkt.

IPCC-rapporten som kom 8. oktober tok blant annet for seg de betydelige forskjellene i virkninger fra 1,5 graders global oppvarming, sammenliknet med 2 grader. Samtidig ble tidsvinduet for å rekke å gjennomføre nødvendige utslippskutt smalnet inn – for å begrense oppvarmingen til 1,5 grader må utslippene ned 45 % innen 2030, noe det er enighet om vil være uhyre vanskelig.

Med dette som det alvorlige bakteppet skal møtet i Katowice forsøke å gjøre framskritt i arbeidet med å løse klimakrisen.

Noe lettere er det trolig å gjøre selve konferansen bærekraftig og klimanøytral. I alle fall proklamerer FN på forhånd at arrangørene i Polen i størst mulig grad skal unngå utslipp av klimagasser. De utslippene som er uunngåelige skal nøyaktig måles og kompenseres for ved treplanting i et statlig skogplantefelt i Polen.

Delegatene får reise gratis med offentlige transportmidler, og de største hotellene ligger gunstig til i forhold til konferansesenteret. Staben under konferansen bruker bildelingsordninger.

Avfall er et annet område som det er planlagt løsninger for.

– For å redusere det generelle klimafotavtrykket under arrangementet er det iverksatt en rekke tiltak på områder som avfallshåndtering og papirbruk, sier Agnieszka Tomaszewska, som er miljørådgiver i det polske miljødepartementet.

Alle rom i konferansehallen har ordninger for avfallssortering, og emballasje skal minimeres og til en viss grad brukes om igjen. Delegatene vil få utdelt en gjenvinnbar drikkeflaske hver, som kan fylles fra vanndispensere rundt om i hallen. I møterommene er det midlertidige inventaret laget av resirkulerte materialer i størst mulig grad, og ved konferansens slutt skal flere av materialtypene resirkuleres på nytt.

Det blir også mulig å kjøpe klimakvoter for å kompensere for utslipp som ikke relateres til FN-konferansen, gjennom FNs Climate Neutral Now. Dette tilbudet vil gjelde både organisasjoner, selskaper og enkeltmennesker.

Katowice-møtet varer fram til og med 14. desember.


 

- Annonse -