Hjartdal først ut i Telemark med skole i massivtre

Den nye barne- og ungdomsskolen i Sauland (5. til 10. trinn) kutter energiforbruket med 2/3 sammenliknet med den gamle skolen fra 1960 som nå er revet.

- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Nye Sauland skole er den første i sitt slag på Sør-Østlandet, og Hjartdal kommune er den første kommunen i Telemark fylke som setter opp et skolebygg i massivtre.

Kommunen har blant annet søkt og fått tildelt midler fra det nasjonale Klimasats-programmet. Bygget er kombinert skolebygg og flerbrukshall, og ble tatt i bruk i januar i år.

Massivtre har fått økende oppmerksomhet og anvendelse i de siste årene, ettersom klimaregnskapet er gunstig. Hjartdal kommune viser til beregninger som forteller at energibehovet ved bruk av massivtre er oppfylt nær opp til passivhusstandard.

Ordfører i Hjartdal kommune Bengt Halvard Odden og varaordfører Nils Olav Hovde. Foto: Kommunalbanken.

I tillegg til klimagevinsten legger kommunen vekt på at tre gir godt innemiljø, og at det har positiv innvirkning på helse og trivsel for brukerne. Ytterveggene er i vedlikeholdsfri malmfuru. Gulvet er pvc-fritt, i stedet er det benyttet gummi og linoleum.

Bruk av treelementer, produsert i Østerrike, har bidratt til kort byggetid og derved reduserte kostnader.

Det benyttes varmepumpe fra ni jordvarmebrønner for energiinnhenting, og for øvrig er skolen utstyrt med energieffektive tekniske anlegg.

Kommunen ønsker å være en spydspiss på feltet, og vil lede an innenfor det grønne skiftet i byggsektoren, står det å lese i søknaden fra Hjartdal kommune, om Klimasmartmidler.


 

- Annonse -