(KRONIKK) I dag, 22. mars er Verdens vanndag. Den er innstiftet av FN for å sette fokus på den menneskerett det er å ha tilstrekkelig tilgang til rent vann og tilfredsstillende sanitærforhold.

Nettopp dette, arbeidet for å sikre jordas befolkning tilstrekkelig rent vann og sanitære forhold, er FNs 6. bærekraftmål. Temaet for årets vanndag er «Leave no one behind». Det betyr egentlig på godt norsk at vi ikke skal overse noen, ikke etterlate noen i en vanskelig situasjon. Den industrialiserte verden må ikke etterlate mennesker i den situasjonen det er å ikke ha tilgang til den livsviktige mengden rent vann.

I Norge har vi heldigvis rikelig tilgang på rent vann fra springen. De fleste av oss tar dette som en selvfølge, for vi har vokst opp i et land med god tilgang til rent vann fra naturen og med god infrastruktur som bringer drikkevannet fram til forbrukeren, og som sikrer gode sanitære forhold for alle.

Men har du tenkt over hvordan hverdagen din hadde vært om dette ikke var like selvfølgelig? Hvis det første du tenkte på om morgenen var hvordan du skulle skaffe nok rent vann til å lage mat og vaske, akkurat i dag? Og til neste dag? Morgendusjen som de aller fleste har som fast rutine – hva om morgenstell med vann var helt uoppnåelig?

For svært mange mennesker på kloden arter dagen seg slik. De lever i den tilstanden som kalles «water stress», det vil si når tilgangen på rent vann eller sanitærforhold er mindre enn 25 % av behovet innenfor sin region. Dette er situasjonen i store deler av Afrika, Sentral-Asia og det sydlige Asia.

Så hva kan vi gjøre? I en verden med klimautfordringer som gir langvarig tørke, ekstremnedbør som forurenser og ødelegger vannsystemene, kriger og ustabile styresett skal mye til for å sikre rent vann for alle.

Innsats nytter. I regi av en rekke hjelpeorganisasjoner er det tallrike prosjekter i mange utsatte områder som går ut på å bygge vannforsyningssystemer og sanitæranlegg og å gi opplæring til lokale slik at de kan drifte anleggene. I perioden 1990 – 2010 fikk 2 milliarder mennesker bedret sin tilgang til rent vann, og 1,8 milliarder fikk tilfredsstillende sanitærforhold. Det viser rapporter fra UNICEF og WHO.

Satsing på norsk teknologiutvikling vil ikke bare sørge for billigere og mer effektive tjenester her hjemme. Lykkes vi med de gode og fremtidsrettede løsningene i Norge, venter et stort eksportmarked for vannkompetanse og vannteknologi i verden. Dette vil også kunne styrke arbeidet med å tilrettelegge for rent vann til de som ikke har dette i dag.  

Her i Norge har vi nok rent drikkevann fra naturen til å teoretisk sett forsyne hele verdens befolkning med en daglig rasjon vann på 140 liter, som er normalforbruket her hjemme. Vi er heldige. I norske kommuner og kommunale foretak arbeider ingeniører og driftspersonell hver dag for å sikre at vannforsyningsanleggene leverer godt og sikkert vann hjem til deg, og for at avløpsvannet blir renset og ført tilbake til naturen på miljøriktig måte.

I dag, på Verdens vanndag, skal du tappe ditt drikkevann og ta din morgendusj med god samvittighet. Fokuset vårt må både være lokalt og globalt på samme tid, som i så mange andre saker. Men la oss tenke over at det vi ser på med selvfølge, er for mennesker andre steder på kloden, en daglig kamp for liv og helse.


Foto: Norsk Vann

- Annonse -
Vil du annonsere her?