Frontrunner Publishing
Frontrunner Publishing

Yngve Wold, konstituert direktør i Norsk Vann

Yngve Wold, konstituert direktør i Norsk Vann
1 ARTIKLER 0 KOMMENTARER
Yngve Wold er konstituert direktør i interesseorganisasjonen Norsk Vann.
(KRONIKK) I dag, 22. mars er Verdens vanndag. Den er innstiftet av FN for å sette fokus på den menneskerett det er å ha tilstrekkelig tilgang til rent vann og tilfredsstillende sanitærforhold. Nettopp dette, arbeidet for å sikre jordas befolkning tilstrekkelig rent vann og sanitære forhold, er FNs 6....