Hevder norsk mink og rev er ulønnsomt

- Annonse -

Dyrevernalliansen opplyser at et minkskinn nå selges for rundt 255 kroner på pelsauksjoner på Kopenhagen Fur, og at dette er rundt 20 kroner under produksjonskostnad.

Selv om prisene har økt med 3 prosent de siste månedene er det fortsatt ikke lønnsomt å produsere mink i Norge, konkluderer Dyrevernalliansen.

Prisene på reveskinn ligger under snittet for 2018, og organisasjonen viser til Menon Economics som for 2018 konkluderte med at reveoppdrett i Norge ikke er lønnsomt.

Dyrevernalliansen oppfordrer Norges Pelsdyravlslag til å dokumentere  med kilder som både mediene og offentligheten forøvrig kan få innsyn i, dersom de mener at pels og mink er lønnsomt i Norge.

Pelsdyroppdrett er planlagt avviklet i Norge innen 2025.


 

- Annonse -