Webinar about Norec’s grant for exchange cooperation
Webinar about Norec’s grant for exchange cooperation

Palmeoljebruken i drivstoff gikk betydelig ned i fjor

Bruken av palmeolje i drivstoff i Norge i 2018 var 93 millioner liter i 2018, mot 320 millioner liter i 2017, rapporterer Klima- og miljødepartementet.

Samtidig har bruken av avansert biodrivstoff økt.

Tall fra Miljødirektoratets nettsider viser at det totalt ble omsatt 497 millioner liter biodrivstoff i Norge i 2018. Det er en nedgang på cirka 160 millioner liter, eller 25 prosent fra 2017. Bruken av såkalt avansert biodrivstoff økte kraftig. Det ble solgt nesten 40 prosent mer biodrivstoff produsert av rester og avfall i 2018 enn året før, og avansert biodrivstoff utgjør nå 40 prosent av det totale biodrivstoffsalget. Totalt 190 millioner liter ble omsatt i 2018.

Bruken av norskprodusert avansert biodrivstoff er doblet fra 2,6 millioner liter i 2017 til 5,2 milloner liter i 2018.

Biodrivstoffet som ble brukt i 2018 hadde i snitt 71 prosent lavere livsløputslipp av klimagasser enn fossil bensin og diesel.

Klima- og miljødepartementet har nettopp innført et krav til omsetning av avansert biodrivstoff i luftfarten. Fra 1. januar 2020 skal andelen være 0,5 prosent i alt drivstoff til luftfart.

I tillegg ble det i 2017 innført et delkrav om avansert biodrivstoff til veitrafikk. Avansert biodrivstoff dobbeltelles innenfor omsetningskravet. Det betyr at for å oppfylle kravet til omsetning av biodrivstoff, kan leverandørene telle dobbelt det avanserte biodrivstoffet. Omsetningskravet øker til 20 prosent fra 2020, mens delkravet øker til fire prosent.


 

- Annonse -