Frontrunner Publishing
Frontrunner Publishing

Blir verdsatt for klimaengasjementet: Hedmark og Oppland NU fikk milliongave

- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

I forbindelse med avviklingen av Energiråd Innlandet har eierne Hedmark fylkeskommune, Oppland fylkeskommune og Eidsiva Energi besluttet å gi restmidlene på cirka en million kroner til Natur og Ungdom i Hedmark og Oppland.

Styret i Energiråd Innlandet anbefalte at de resterende midlene skulle gå til et formål som støtter opp under selskapets vedtekter om å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjong, og at målgruppen skulle være barn og unge.

Leder for Natur og Ungdom i Hedmark Mari Strugstad Qviller, mottok nylig prisen av fylkesråd i Hedmark, Anne Karin Torp Adolfsen og fylkesordfører i Oppland, Even Aleksander Hagen.

– Særlig det siste året har vi sett et voksende klimaengasjement blant ungdom, blant annet gjennom de mange klimastreikene. Vi tar ungdom på alvor, og ønsker å vise støtte til det viktige arbeidet de gjør, sier fylkesordfører i Oppland Even Aleksander Hagen til fylkets hjemmesider.

Mari Strugstad Qviller mottok prisen på vegne av begge fylkeslagene.

– Innlandet Natur og Ungdom setter stor pris på pengene, og vet at dette kommer til å føre til mye og økt aktivitet for en stor gruppe ungdom i alle aldersgrupper. Klimautfordringer er den viktigste saken for framtida, og vi er svært takknemlige for at vi nå får muligheten til å bidra i enda større grad til at det settes på dagsorden, sa Qviller.

Les mer her om hvorfor Natur og Ungdom fikk pengene, og hvilke kriterier, forventninger og ønsker som giverne har.


 

- Annonse -