Skjermdump fra nettsidene til The Explorer.

I år er Norge offisiell partner på Green Tech Festival. Siden åpningen av The Explorer i fjor har nesten 500 bedrifter registrert sine løsninger, og ca 200 av dem er hittil kvalitetssikret av en redaksjon og publisert.

Nettportalen er en markedsplass der norske leverandører av grønne løsninger kobles sammen med utenlandske bedrifter og mulige kunder. Det er gratis å registrere seg på The Explorer, men tre kriterier må oppfylles; løsningen må være grønn, den må bidra til å løse minst ett av FNs bærekraftsmål, og den må bygge på god forretningsskikk.

I tillegg til presentasjon av grønne løsninger inneholder også nettstedet historier om Norge og norsk næringsliv som brukes av det offisielle Norge i utlandet, overfor internasjonale kunder, presse og andre målgrupper.

Innovasjon Norge har hatt hånden på rattet i utviklingen av The Explorer, og leder eksportsatsingen. Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet har hatt dialog med Innovasjon Norge om utformingen av konseptet, samt oppsettet av kriterier for innhold og bedriftsdeltakelse. Også andre aktører har deltatt i samarbeidet; Global Opportunity Explorer, UN Global Compact, Sustainia og DNV GL. To miljøorganisasjoner er involvert; WWF og Zero som er medlemmer av strategisk råd, hvor blant annet også Equinor og Yara sitter.

– Norsk næringsliv har pionert mange grønne og bærekraftige løsninger, og kan bidra til å løse noen av våre globale utfordringer. Vi vet at Norge er internasjonalt kjent for høy kompetanse og pålitelige bedrifter. The Explorer gir norske selskaper muligheten til å vise seg frem for internasjonale kjøpere og investorer på en effektiv måte, sier administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli.

Stort spenn i løsninger og sektorer

– Havnæringene er spesielt viktige for Norge, men The Explorer rommer alt fra ren energi til bærekraftig matproduksjon. Norges offisielle rolle under GreenTech Festival gir norske selskaper stor oppmerksomhet fra viktige beslutningstagere fra hele verden. Dette er en ypperlig mulighet til å sette norsk, grønn teknologi på kartet, sier Haugli.

Noen eksempler på løsninger som ligger på The Explorer nå:


 

- Annonse -