Stavanger skal bli klimanøytral. Foto: Sven-Erik Knoff.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

De tre norske byene får midler av EU for å redusere sine klimagassutslipp og være i front av europeisk byutvikling innen mobilitet, energi og byplanlegging.

Det opplyser Innovasjon Norge. Programmet er knyttet opp mot EUs samfunnsoppdrag om å gjøre europeiske byer klimanøytrale.

Oslo, Stavanger og Trondheim er valgt som tre av 100 klimabyer som skal være klimanøytrale innen 2030. Hver av byene får økonomisk støtte fra EU til å sette i gang tiltak som reduserer klimagassutslipp. Totalt sendte 377 europeiske byer inn søknad, hvorav syv norske. Det er Forskningsrådet og Innovasjon Norge som har lagt til rette for at byene skulle lykkes med sine søknader.

– Det er veldig positivt at hele tre norske byer fikk gjennomslag i EUs samfunnsoppdrag! Skal vi nå det målet vil næringslivet ha viktige roller blant annet i utvikling av nye teknologier og markeder. Dette er sentralt i omstillingen til et lavutslippssamfunn, sier administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli.

Men å få status som en av EUs 100 klimanøytrale byer medfører først og fremst 7,5 år med hardt arbeid, slår Innovasjon Norge fast.

– Dette er et oppdrag som er rigget for at vi skal finne løsninger som skal gjøre oss i stand til å møte en av de store samfunnsutfordringene vi står overfor. Dette vil være et stort løft i arbeidet med den norske klimaomstilingen, sier Forskningsrådets administrerende direktør Mari Sundli Tveit.

Totalt vil EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa, investere rundt 360 millioner euro knyttet til dette oppdraget i perioden 2021-23. Dette er midler som går til blant annet mobilitet, energi og byplanlegging.

Klarer alle de 100 byene å nå målet om klimanøytralitet innen 2030, vil resultatet være et kraftig bidrag til klimagassreduksjon.

– Dette er et oppdrag som er rigget for at vi skal finne løsninger som skal gjøre oss i stand til å møte en av de store samfunnsutfordringene vi står overfor. Dette vil være et stort løft i arbeidet med den norske klimaomstilingen, sier Forskningsrådets administrerende direktør Mari Sundli Tveit.

Byer står i dag for 70 prosent av verdens karbonutslipp. Byer bruker over 65 prosent av verdens energi og innen 2050 vil 75 prosent av befolkningen i Europa bo i byer – selv om byene kun tar opp 4 prosent av EUs landareal.

Til de 277 byene som ikke ble valgt kommer EU-kommisjonen med følgende budskap: Dette er ikke en konkurranse, men et felles ansvar.

Alle landene i Europa oppfordres av EU-kommisjonen til å tilby lokal, regional, nasjonal og europeisk støtte til alle byer med samme ambisiøse målsetning, heter det i pressemeldingen.


- Annonse -