Feilrapportering fra Mattilsynet førte til at toppsjefen gikk av

En pelsdyrbonde i Rogaland som fikk kontroll på gården sin, ble av Mattilsynet feilaktig beskyldt for grove regelbrudd. Etterpå ville Mattilsynet slette rapporten og ba bonden legge saken bak seg.

Nå har administrerende direktør i Mattilsynet, Harald Gjein, fratrådt sin stilling som en følge av skandalen.

– Den siste uken har Mattilsynets troverdighet som tilsynsmyndighet blitt trukket i tvil, i forbindelse med tilsyn hos en pelsdyrbonde i Rogaland. Mattilsynets troverdighet står og faller på at samfunnet har tillit til at tilsyn, veiledning og saksbehandling utføres på en korrekt måte. På bakgrunn av denne situasjonen finner jeg det riktig å fratre min stilling, slik at andre kan lede Mattilsynets viktige arbeid videre, sier Harald Gjein.

Direktør i avdeling mat i Mattilsynet, Karina Kaupang, vil fungere i stillingen som administrerende direktør inntil videre, melder Mattilsynet selv.

Regiondirektør i region sør og vest, samt to ledere ved avdeling Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord, trer midlertidig tilbake fra sine lederroller mens pågående interne undersøkelser fortsetter.


 

- Annonse -
Vil du annonsere her?