Nesodden kommune erklærer klimakrise

- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Erklæringen ble vedtatt i kommunestyremøtet onsdag, og det var et bredt flertall som gikk inn for vedtaket, bare Fremskrittspartiet og Krf stemte mot.

Interpellasjonen, innlevert av MDG, lyder slik:

1. Nesodden kommune erklærer klimakrise, og oppfordrer nabokommuner, fylkeskommunen, Stortinget og Regjeringen om å gjøre det samme.
2. Nesodden kommune vil i lys av klimakrisen gå foran som en bærekraftig og klimasmart kommune. Vi skal opprioritere arbeidet med å skape en kommune og et lokalsamfunn som i størst mulig grad vektlegger bærekraft og klimasmarte tiltak. Arbeidet skal også avhjelpe for den nært beslektede biomangfoldkrisen, som blant annet inkluderer insekter og en rekke andre dyre- og plantearter.


 

- Annonse -