Ill.foto: Pixabay.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

De 100 husholdningene fordeles på fem bykommuner; Oslo, Trondheim, Tromsø, Kristiansand og Lillehammer, opplyser organisasjonen på sine hjemmesider.

I løpet av to til tre uker i oktober skal husholdningene som deltar utfordres og engasjeres på sine plastvaner.

Prosjektdeltagerne vil få tilgang til fakta om plast, tips og råd til hvordan de kan redusere sitt plastforbruk og plastforsøpling i naturen, samt forslag til effektive aktiviteter de kan gjennomføre i hverdagen. Deltagerne skal daglig loggføre sine plastreduserende tiltak og kan se i sanntidsdata sine besparelser og framdrift.

Prosjektet skal bidra til å løse plastproblemet på et strukturelt nivå, skriver organisasjonen, og det er også et mål at politikere, produsenter og næringsliv skal påvirkes i riktig retning.

Før husholdningene i de fem kommunene setter i gang, skal en pilot på prosjektet kjøres i to mindre kommuner i september.

Praktisk gjennomføres prosjektet via den digitale plattformen Ducky, der det blant annet ligger en avansert klimakalkulator i bunn. Handelens Miljøfond og Bymiljøetaten finansierer prosjektet.

FIVH har utgitt rapporten “Et hav av plast – utfordringer og tiltak”.


 

- Annonse -