Embalasjen til polarbrød markedsfører bruk av vindkraft. Foto: polarbröd.se

Debatten rundt utbygging av vindkraft i Norge blusset kraftig opp etter at NVE la fram utkast til nasjonal ramme for norsk vindkraftutbygging i vår, og kampen mot byggeprosjektene blir møtt med målrettet kritikk, protester og aksjoner.

Ifølge en undersøkelse gjort av Norstat for DNT, er 60 prosent av befolkningen mot bygging av vindkraftverk som medfører betydelige inngrep i urørt natur. Tallet øker til 71 prosent hvis det byggingen innebærer forstyrrelser av dyreliv.

Flere motstandere av vindindustri i norsk natur tar nå bevisst avstand fra selskap og produkter som knyttes til vindkraft. I Facebook-gruppen “Vindkraft: Nei til vindindustri i norsk natur” – som i skrivende stund har over 60 000 medlemmer – er det flere som oppfordrer til boikott av produkter og selskaper.

I ett innlegg la en bruker ut bilde av en pakke polarbrød, hvor emballasjen markedsfører at produksjonen foregår med egen vindkraft. Brukeren kommenterer deretter at hun fra nå av kommer til å boikotte polarbrød som turmat.

I et annet innlegg – fra Christin Oldebråten, som startet Facebook-gruppen – oppfordres det til å unngå vaskemiddel fra Klar som blant annet selges på REMA 1000. Vedlagt ligger bilde av emballasjen som har påskrevet; Fornybar energi. Lages med kraft fra vindmøller.

Skjermdump fra facebooksiden «Vindkraft: Nei til vindindustri i norsk natur».

– Når man har satt seg litt inn i hva vindkraftindustrien medfører av negative konsekvenser for naturen – Ikke bare i Norge, men også Asia hvor turbinene produseres, så kommer det veldig naturlig når man går på REMA 1000 og ser et vaskemiddel med bilde av vindturbiner. Selvsagt velger jeg bort slike produkter. Jeg tenker på samme måte når jeg unngår produkter med palmeolje; kjøper man varer som er tilført dette – så støtter man videre avskoging av planeten, sier Christin Oldebråten til Naturpress.

Oldebråten mener at produsentene ikke kan ha satt seg nok inn i konsekvensene vindkraft har på norsk natur.

Foreløpig har det blitt oppfordret til kutt av polarbrød, vaskemiddelet Klar, og knekkebrød fra Wasa. I tillegg skal det muligens komme en liste over produkter og selskap som er knyttet til vindkraft, opplyser hun.

– Vi forbrukere har makt, og den må vi bruker når vi går i butikken. Dernest må vi også spørre oss selv hvor ofte vi virkelig trenger å gå i butikken. FN har slått fast at det viktigste vi kan gjøre for å redde jorden, er å redusere forbruket og ta vare på naturen. Jeg mener det er viktig å starte med seg selv, og personlig ønsker jeg å inspirere enda flere til å eie mindre og ta klokere valg i hverdagen som gagner både miljøet, helsa og lommeboka, sier Christin.

Kommunikasjonsdirektør i Orkla, Inger Marie Ingdahl, uttaler dette om boikottingen av vaskemiddelet Klar;

-Vi synes det er leit at Klar trekkes inn i den pågående vindmølledebatten. Klar er et bærekraftig produkt og et godt klima- og miljøvalg. Skal vi lykkes i å snu utviklingen, er det helt avgjørende at vi dreier mest mulig av energiforbruket over fra fossil til fornybar energi, noe det også er bred enighet om. Klar har frem til nå blitt produsert i Danmark. Vi ønsker å bruke fornybar energi i vår produksjon, hvor vindkraft er det mest tilgjengelige alternativet vi har av fornybar energi. Energien som brukes for å produsere Klar, kommer fra vindmøller til havs.

Hun legger også ved at Orkla mener natur og friluftsliv må tillegges stor vekt når myndighetene vurderer hvor mange vindkraftanlegg som skal bygges og ikke minst hvor de skal plasseres.

– Det vi prøver å si med symbolet på flasken vår, er at vi først og fremst ønsker å bruke fornybar energi. Nettopp for å ta vare på naturen. Fordi Klar skal produseres på flere steder, vil det framover både produseres med vannkraft, vindkraft og andre fornybare kilder. Vi vurderer derfor å endre dette tegnet, fordi det egentlig handler om å bruke fornybar energi.

Findal & Krogh, som importerer  Polarbrød til Norge, ga dette som svar til situasjonen;

– Polarbröd som er en svensk produsent, har fire vindmøller i Dalarne i Sverige. Produksjonen fra disse vindmøllene dekker el-behovet til Polarbröds bakerier, av den grunn er posene merket med vindkraftsymboler.Vi i Findal & Krogh følger nøye med på debatten som pågår i Norge i forhold til vindkraft, og holder Polarbröd i Sverige løpende oppdatert på utviklingen i debatten.

- Annonse -