Utreisekurs - HVA TRENGER DU FOR Å FÅ MER UT AV PROSJEKT- OG JOBBREISER TIL DET GLOBALE SØR
Utreisekurs - HVA TRENGER DU FOR Å FÅ MER UT AV PROSJEKT- OG JOBBREISER TIL DET GLOBALE SØR

Foreslår tiltak som skal hindre opptil 98 % av mikroplastutslippene fra kunstgressbaner

Det er beregnet at det hvert år spres minst 1.500 tonn gummigranulat fra norske baner ut til naturen. Nå kommer forslag til tiltak.

Nå foreslår klima- og miljøminister Ola Elvestuen nye regler for å hindre at mikroplasten havner på avveie. Foto: KLD
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

– Gummigranulat fra kunstgressbaner er en av de største kildene til spredning av mikroplast i Norge. Nå vil vi stille krav for å hindre at gummigranulat spres til naturen, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Fra Klima- og miljødepartmentet er det nå utarbeidet et nytt forskriftsforslag for å hindre mest mulig av mikroplastutslippene. Forslaget er nylig sendt på høring, og blir forskriften vedtatt vil baneeierne få strengere krav å forholde seg til.

KLD hevder at tiltakene i den nye forskriften vil kunne redusere utslippene med opp til 98 prosent.

De viktigste tiltakene er at baneeierne må lage en fysisk barriere som sikrer at gummigranulatet forblir inne på banen. Det blir stilt krav til håndtering av drensvann og overvann, krav til snørydding og deponering av snø, og tiltak for å hindre at gummigranulater spres via dem som bruker banen, opplyser departementet.

Det er Miljødirektoratet som skal gjennomføre høringen, som har frist 31. oktober.

Det vil bli overgangsordninger for eksisterende baner, melder KLD. I høringen foreslås to alternative ordninger. Det ene forslaget er at enkelte krav får 3 og 6 års overgangsordning. Det andre er at kravene trer i kraft når banene gjennomgår større rehabiliteringer.

– Jeg ønsker å finne en god overgangsløsning for eksisterende kunstgressbaner. I høringen ønsker jeg særlig innspill på overgangsordningene, sier Elvestuen.

Forskriften vil gjelde for kunstgressbaner som bruker gummigranulat. Det betyr at baner som bytter til andre, miljøvennlige fyllmaterialer blir unntatt fra regelverket. Norges Fotballforbund har beregnet at den gjennomsnittlige merkostnaden for en 11-bane vil ligge på ca. 150 000 kroner, melder KLD.


 

- Annonse -