Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Morten Risberg

Morten Risberg
20 ARTIKLER 0 KOMMENTARER
Morten Risberg er miljøgeograf og frilansjournalist. Han skriver om klima, bærekraft og miljø, både nasjonalt og internasjonalt.
Under koronapandemien søkte mange en slags trøst i dyrehold. Ikke alltid med lykkelig utgang.
"Er det virkelig riktig at det skal lønne seg å kjøre med en av miljøverstingene i transportsektoren, fremfor å ta toget eller buss?"
(REPORTASJE) Stadig flere nordmenn blir hundeeiere, men velger vi hund med hodet eller hjertet? Dessverre blir det tatt mange dårlige valg, og hunden blir den tapende part.
Hvert år gis det flere millioner kroner i statlige tilskudd for å gjødsle skog med nitrogen. Miljødirektoratet kaller det et viktig klimatiltak, og gjødselprodusenter reklamerer med økt lønnsomhet. Flere biologer melder derimot om negativ effekt på økosystemet.
Selvforsyningsgraden vår ligger stabilt på rundt 45 prosent av totalt forbruk. Kunne vi ha utnyttet egne lokale ressurser bedre?
Stadig flere nordmenn finner glede og nytte i å dyrke egen, ren og kortreist mat rett utenfor døra. Men det er ikke uvesentlig hvilke såvarer vi benytter.
Kunnskapen om miljøets og klimaets situasjon brer seg over hele det akademiske spekteret, fra fysikk, til meteorologi, oceanografi, økologi, biologi, kjemi, og mye mer. Hvordan kan man forvente at noe menneske skal forstå helhetsbildet av dette?
Reetablering av ulvebestanden i Norge er rot til en av vår tids største debatter, og motstridende argumenter kommer blant annet fra politikere, miljøorganisasjoner, bønder, jegere og beboere i ulvesonen. Et av hovedargumentene til ulvemotstanderne handler om sikkerheten til folk og fe i nærhet av revir, et annet om at...
Trans Mountain Pipeline er Canadas plan for å skal frakte tjæresand-olje til kysten, og dermed ta del i det internasjonale markedet for første gang. — Dette området ble aldri overgitt til de Canadiske myndighetene. Det ble aldri undertegnet en fredsavtale eller en overgivelse, så dette landet er rettmessig vårt! – sier...
Vedtaket er gjort av rovviltnemda i Hedmark, rovviltregion 5. «Naturvernforbundet er skuffet over vedtaket og håper nemdas medlemmer tar inn over seg ansvaret for å sikre levedyktige bestander av rovvilt i Norge.Vi mener medlemmene i nemda svikter sitt forvaltningsansvar når de vedtar en kvote som er høyere enn faglig anbefalt...