Tillater oljeboring ved Trænarevet: «Hasardspill med sårbar natur»

Det tyske selskapet Wintershall DEA fikk nylig tillatelse av Miljødirektoratet til å prøvebore etter olje ved innløpet til Vestfjorden.

- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

– Natur og Ungdom og Bellonas høringsuttalelse ble ikke tatt til følge, og nå vil vi klage avgjørelsen til klima- og miljødepartementet, sier leder i Natur og Ungdom, Gaute Eiterjord.

Selskapet DEA  har 16. juli fått tillatelse av Miljødirektoratet til å prøvebore etter olje på en oljelisens svært nær Lofoten. Området ligger ved inngangen til Vestfjorden med kort avstand til Træna og Røst. Det tilhører et viktig gyteområde for fisk i Norskehavet og Barentshavet, og er hekkeområde for sjøfugl. Det er også svært nær Trænarevet, Røstrevet og Holarevet med store forekomster av koraller.

Natur og Ungdom og Bellona skrev i sin høringsuttalelse at det vil være helt uforsvarlig å tillate oljeboring her på bakgrunn av naturverdiene som står på spill, og manglende beredskap og utslippsimuleringer. Både kontinuerlige utslipp av kjemikalier og eventuelle oljesøl vil kunne gjøre store skader.

– Dette er hasardspill med sårbar natur! Tillatelsen innebærer bruk av giftige kjemikalier, risiko for et akutt utslipp, og bidrar i tillegg til å forverre klimaendringene. Ved å gi DEA denne tillatelsen, motsier Miljødirektoratet sin egen anbefaling fra 2010, da de sterk frarådet oljeboring i området, sier leder i Natur og Ungdom Gaute Eiterjord.

Miljødirektoratet mente i 2010 at området ikke burde åpnes for prøveboring. Tillatelsen kommer på tross av advarsler fra både havforskere og fiskere. Havforskningsinstituttet fremhever i sin høringsuttalelse at området har “et viktig gytefelt for fisk, spesielt for norsk arktisk torsk, det er et viktig hekke-, myte- og overvintringsområde for flere sjøfuglarter, og blokken overlapper med korallområdet Trænarevet.” Kystfiskarlaget har også vært tydelige på at oljeboring i området truer gytefeltene for viktige fiskearter.

Tidligere i år snudde AP i spørsmålet om oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja. Nå frykter miljøvernere at denne tillatelsen setter det verdifulle naturområdet på spill.

– Et oljeutslipp fra denne plattformen vil antageligvis spre seg til Lofoten. Der truer den fornybare arbeidsplasser og svært verdifull natur. Havstrømmene bryr seg ikke om at Lofoten er stengt for oljevirksomhet, men vil kunne bringe oljesøl lenger sørfra inn i viktige gytefelt og fuglefjell også her, sier Eiterjord.

Natur og Ungdom vil nå klage på vedtaket inn til klima- og miljødepartementet, og forventer at klima- og miljøminister Ola Elvestuen setter foten ned:

– Her må Ola Elvestuen rydde opp, og vise at han står for et oljefritt Lofoten. Skjer det et utslipp her kan oljesølet drifte langt inn på områdene han har fått vernet. Når vi nå klager på tillatelsen fra Miljødirektoratet, forventer vi at miljøministeren beskytter noen av våre mest verdifulle områder fra oljenæringen, sier Eiterjord.


 

- Annonse -