Graf: Polar Portal.

Siden begynnelsen av mai måned har smeltingen av is på Grønland pågått med temperaturer på mellom 5 og 10 grader over gjennomsnittet.

Det har vært temperaturer på opptil 25 varmegrader på Grønland i juli, en effekt av hetebølgene som har oppstått i Europa denne sommeren.

Den danske avisen BT skriver ifølge Dagbladet at det sist torsdag smeltet 11 milliarder tonn med is på øya, bare den ene dagen. I det tempoet smeltingen pågår med nå, stiger Atlanterhavet med 0,1 mm i måneden som følge av tilsiget av smeltevann fra Grønland. Hvis utviklingen fortsetter i samme takt framover, ligger 2019 an til å bli et rekordhøyt smelteår. Foreløpig ligger det om lag på samme nivå som rekordåret 2012, ifølge VG.

Om all is på Grønland skulle smelte, ville verdenshavene stige med om lag 7 meter.

Irina Overeem, som har postet tweeten under, er forsker ved University of Colorado, Boulder.

Polar Portal, en nettside som representerer de danske arktiske forskningsinstitusjonene, er det publisert en rekke grafer og illustrasjoner som viser den pågående situasjonen på Grønland.

På grafen i vårt bilde er den grå linjen gjennomsittsverdien av smeltingen i perioden 1981-2010. Det lysegrå feltet viser forskjellene fra år til år, mens den blå kurven viser årets smeltenivå.

Den blå kurven stiger når smeltesesongen starter i april-mai, og bortsett fra en periode fra slutten av mai til et stykke ut i juni, ligger årets smeltekurve hittil betydelig over snittet. I overgangen juli-august går kurven rett til værs, og det siste punktet på kurven representerer 2. august.

Langtidsvarselet på Yr for Nunatakavsaup Sermia, som er et punkt på nordvestkysten av Grønland, viser at dagtemperaturene de neste 9 dagene vil ligge mellom 7 og 11 grader.


 

- Annonse -