Frontrunner Publishing
Frontrunner Publishing

FNs klimasjef kommer til Norge i september

- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Leder av FNs klimakonvensjon, Patricia Espinosa, skal delta på CCS-konferansen mellom Norge og EU i Oslo 5. september, melder Olje-og energidepartementet.

Arrangementet – en såkalt europeisk høynivåkonferanse – er et samarbeid mellom Olje- og energidepartementet og Europakommisjonen. Tema er fangst og -lagring av CO2, også kalt CCS eller CO2-håndtering.

Konferansen vil finne sted på Operaen i Oslo 5. september, og flere europeiske industriledere og politikere har bekreftet at de vil delta.

Både olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg og EUs klima- og energikommissær Miguel Arias Cañete vil delta.

— For oss er det viktig å få satt temaet om CCS på dagsorden i Europa, og konferansen vil være et godt bidrag til dette. Med deltakelse av EUs klima- og energikommissær Miguel Arias Cañete og FN-sjef Patricia Espinosa har vi lagt et godt grunnlag, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg.

Les mer om høynivåkonferansen på Europakommisjonens hjemmesider.


 

- Annonse -