Store dansk-nederlandske havvindplaner

North Sea Wind Power Hub  heter et konsortium som er eid av danske Energinet og nederlandske TenneT, begge statseide energivirksomheter.

Ifølge Energi og Klima, som siterer det danske nettstedet Mandag Morgen har NSWPH lagt fram en plan for havvindutbygging i Nordsjøen som skal gi strøm til 200 millioner europeere innen 2045. I 2030 skal 100 millioner få strøm fra havvind, ifølge planene.

I dag gir dagens havvindparker i Nordsjøområdet strøm til om lag 20 miliioner husstander.

Det er beregnet at toitalinvesteringene i løpet av en 25-års periode vil måtte ligge på 750 milliarder danske kroner. Aksjeanalysesjef i Sydbank, Jacob Pedersen, sier til Mandag Morgen at investorene «står i kø».


 

- Annonse -
Vil du annonsere her?