Venstre og Elvestuen: «Byvekstavtale for Tromsø er ikke avlyst»

Tromsø Venstre reagerer på at redaktør i Nordlys, Skjalg Fjellheim, på lederplass skriver at byvekstavtalen for Tromsø er så godt som avlyst.

Det er ikke tilfelle, skriver partiet på sin Facebook-side, og fremholder at Venstre har sørget for at også Tromsø skal kunne søke og forhandle om byvekstavtale.

Fjellheims kommentar imøtegås også av klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) i et innlegg i Nordnorsk Debatt.

«Fjellheim skriver at det er avgjort at det ikke blir en byvekstavtale fordi kommunen ikke kan ta egenfinansieringsandelen. Andre byer og fylkeskommuner får det til – hvorfor skulle ikke Troms og Tromsø klare sine egenandeler?»

AnnonseLedige stillinger

Elvestuen påpeker at selv om budsjetter til kommuner og fylkeskommuner kan være stramme, må de uansett håndtere framkommeligheten for sine innbyggere.

– Det ville vært svært underlig å takke nei til millionene staten tilbyr, konkluderer han.

Byvekstavtalene er statens viktigste verktøy for å nå målet om at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange, det såkalte Nullvekstmålet.