Fra Fukushima-anlegget. Foto: Kawamoto Takuo / Wikimedia Commons.
- Annonse -

TOKYO (Reuters) Det tsunami-rammede atomkraftverket Fukushima har snart  ikke mer lagringsplass til radioaktivt vann knyttet til opprydningen etter katastrofen i 2011.

Nå varsler miljøvernministeren i Japan at det overskytende radioaktive vannet, i regi av kraftleverandøren Tokyo Electric Power (Tepco), vil bli dumpet i havet, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Tepco har samlet opp mer enn 1 million tonn med forurenset vann fra rørene som har kjølt ned brenselsstavene i atomanlegget. Innen 2022 vil lagringsplassen på land være fullt utnyttet. Det er vanlig med utslipp av hydrogenisotopen tritium fra atomanlegg ved kysten, men dette stoffet regnes som relativt harmløst, ifølge Reuters. Tepco har vedgått at vanntankene deres inneholder mer forurensing enn «bare» tritium.

– Det eneste valget vi har er slippe det ut i havet og la det uttynne seg der. Hele regjeringen vil måtte drøfte det, men jeg vil bare si min mening, uttaler ministeren, Yoshiaki Harada.

Regjeringen i landet avventer en rapport om hva som kan gjøres, før det gjøres en endelig beslutning.

Nabolandet Sør-Korea har bedt Japan om «å ta en klok og forsvarlig beslutning i saken».

En atomekspert i Greenpeace Tyskland, Shaun Bernie, uttaler dette:

– Myndighetene må forplikte seg til den eneste akseptable løsningen for håndtering av denne vannkrisen, og det er langtidslagring og prosessering for å fjerne radioaktiviteten, tritium inkludert.


 

- Annonse -