Lekkasje fra statsbudsjettet: 7 mrd til klimatiltak

Flere medier (via NTB), blant andre Aftenposten, melder om følgende informasjon som er lekket om klima på årets statsbudsjett, som offentliggjøres mandag:

  • Avsetning med 7 mrd. kroner til klimatiltak. Av dette skal 1,8 mrd. brukes på fornybarsatsing, 1,4 mrd. på miljø og klima, 3,3 mrd. på klima og skog og 520 mill. kroner på bærekraftig hav.
  • Av potten på 7 mrd. går 500 mill. kroner til klimatilpasningstiltak i utviklingsland.
  • Som igjen fordeler seg slik: 100 mill. til klimatilpasning, forebygging og sultbekjempelse, 100 mill. til matsikkerhet, fiskeri og landbruk, 50 mill. til bærekraftig havbruk, 200 mill. til klimatilpasning i det grønne klimafondet og 50 mill. til FNs tilpasningsfond.

 

- Annonse -
Vil du annonsere her?