Zerokonferansen er bare drøyt to uker unna, og på det rikholdige programmet står en fast og populær post – kåring av de beste klimatiltakene i året som gikk.

Det er Miljøstiftelsen Zero, KS og Kommunalbanken (KBN) som i fellesskap arrangerer konkurransen.

Fra 14 innsendte prosjekter til konkurransen har juryen i år plukket ut fem som har gått videre til en finale. Et fellestrekk ved prosjektene, skriver ZERO, er at de dreier seg om sirkulær økonomi i en eller annen form og/eller viser tiltak hvor kommunesektoren leder an i omstillingen til utslippsfrie løsninger.

Artikkelen fortsetter under bildet

Juryen for «Årets lokal klimatiltak» består av (fra venstre): Marius Holm, Kristin Halvorsen, Gunn Marit Helgesen, Kristine Falkgård og Odd Einar Dørum. Foto: ZERO / Caroline Dokken Wendelborg.

De fem nominerte prosjektene er:

AnnonseLedige stillinger
  • Bærum kommune – Ressursbank for foredling og gjenbruk av overskuddsmasser
  • Longyearbyen lokalstyre – Overgang til utslippsfritt energisystem
  • Oslo kommune – Utslippsfrie anleggsplasser
  • Sandnes kommune – Produksjon og bruk av biokull
  • Strand kommune på vegne av det interkommunale selskapet IVAR IKS – Produksjon av plastgranulat fra avfall

Her er litt nærmere beskrivelse av tre av prosjektene:

Bærums prosjekt, Bærum Ressursbank, er å håndtere og utnytte den store mengden overskuddsmasser som vil bli generert fra store infrastrukturprosjekter i Bærum med omegn de kommende årene, deriblant Ringeriksbanen, Fornebubanen og ombygging av E16 og E18. Gjenbruk av massene vil resultere i lengre levetid for materialene, mindre nyproduksjon og kortere transportavstander og dermed reduserte CO2‐utslipp, heter det i kommunens egenbeskrivelse.

I Oslo kommune arbeides det mot et mål om utslippsfrie anleggsplasser. Et godt synlig eksempel er det pågående arbeidet i Klingenberggata der alle maskiner innenfor byggegjerdet er utslippsfrie, drevet av enten el-motor, batteri eller brenselcelle, eller en kombinasjon av disse. Arbeidet skal stå ferdig i 2020, og det spekuleres i om prosjektet i Klingenberggata kan være verdens første utslippsfrie anleggsplass.

I Sandnes har et biokullanlegg på Vatne vært i drift siden i vår. Der blir felte trær og annet organisk avfall omgjort til nærvarme og biokull som brukes til jordforbedring.

Juryens medlemmer er direktør Kristin Halvorsen i Cicero, styreleder Gunn Marit Helgesen i KS, administrerende direktør Kristine Falkgård i KBN, tidligere statsråd Odd Einar Dørum, og daglig leder Marius Holm i ZERO.

De tre vinnerne blir offentliggjort og hedret under festmiddagen på Zerokonferansen i Oslo 6. november.