Fra Nord universitet, Bodø. Foto: Lars Røed Hansen / Wikimedia Commons.

Pilotprosjektet ved Mørkved campus i Bodø har tre delmål, men hovedmålet er å skape bevissthet og en koordinert innsats for grønn omstilling, heter det i beskrivelsen.

To av delmålene er kartlegging av miljøfotavtrykket ved campus, og gjennomføre tiltak for miljøvennlig omstilling. Det tredje delmålet er å involvere studenter, lokalbefolkning og andre gjennom formidling og medvirkning.

Omstilling i grønn retning skal skje på fem områder; grøntområder, energieffektivisering, mat/kantine, flyreiser og lokal transport.

– Vårt bidrag til å gjøre teori om til praksis

– «Green Campus Bodø» er Nord universitets bidrag til å gjøre teori om til praksis ved å endre våre holdninger og adferd basert på rådene blant annet fra FNs klimapanel, og kunnskapen om tapet av arter i naturen, sier Tanja Ellingsen, førsteamanuensis ved  Fakultet for samfunnsvitenskap.

Hun uttaler seg i et innlegg på hjemmesidene til Nord universitet, om pilotprosjektet som er forankret ved lærestedet i Bodø

Hensikten med prosjektet er blant annet å skape en klarere bevissthet om totalbruken av energi, CO2-utslipp, avfallshåndtering og valget av innsatsvarer i driften ved Nord universitet, heter det videre.

Nordlandsforskning og Nord universitet

Det er forskere, studenter, administrativt og teknisk ansatte fra Nord universitet og sentral partner Nordlandsforskning som holder i prosjektet, som har fått finansiering ved intern budsjettering hos Nord universitet på en halv million kroner. Ytterligere 180.000 kroner kommer fra den såkalte «miljømillionen» som er avsatt hos Nordland Fylkeskommune.

– Finansieringen av «Green Campus Bodø» er en velkommen start. Som studenter, forskere og øvrige ansatte er vi selvfølgelig klar over at klimaendringene og reduksjonen av antall arter i biosfæren er en av menneskenes største kulturelle utfordringer. Sammen skal vi arbeide fram nye interne samarbeidsformer og rutiner som samlet belaster naturmiljøet vårt mindre, sier Ellingsen.

Les hele omtalen på Nord universitet her


 

- Annonse -
Vil du annonsere her?