– Vi har kartlagt utfordringene utviklingen i reiselivet medfører for miljø, sikkerhet og beredskap. På bakgrunn av dette vil regjeringen vurdere å gjøre tungoljeforbudet til et generelt forbud, samt innføre størrelsesbegrensninger på skip i verneområdene. Regjeringen vil også utrede muligheten for å kunne begrense omfanget av reiselivsaktiviteten på øygruppen av beredskaps- og sikkerhetsmessige hensyn, sier svalbard- og samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde (FrP).

Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde ved Sysselmannens skip «Polarsyssel» tidligere i år. Foto: JD.