Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Rotevatn: – Enhver bedrift må avgjøre om de vil være en del av løsningen eller problemet

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V). Foto: Naturpress.

– Vi er et land i omstilling, sa vår ferske klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn, da han var første taler under Enovakonferansen som startet tirsdag.

Han understreket næringslivets betydning i det grønne skiftet.

– Vi får ikke et grønt skifte med røde tall, men enhver bedrift må bestemme seg for om de vil være en del av løsningen eller en del av problemet, sa Rotevatn, og la til at Norge ikke bidrar globalt ved å legge ned industri.

– Norge bidrar globalt ved for eksempel å bruke vår kompetanse til utvikle karbonfangst og lagring.

«2020 – klimaets superår»

2020 er klimaets superår, fremholdt Rotevatn. Parisavtalen har begynt å virke. For Norges del betyr integrasjonen med EUs klimapolitikk at vi fra og med 2020 fører et utslippsbudsjett hvor resultatet hvert år forfølger oss i det neste. I kvotesystemet vil det hvert år bli færre kvoter tilgjengelige, og CO2-avgiften økes gradvis år for år.

– I 2050 skal vi være et nullutslippssamfunn. Da skal det være null utslipp fra kantklipperen og fra cruiseskipet, sa Rotevatn.

Han lovte at det kommer en stortingsmelding som et svar på rapporten Klimakur 2030 som legges fram fredag. Rapporten skal utrede hva som skal til for å redusere de norske ikke-kvotepliktige utslippene.

Ikke-kvotepliktige utslipp er utslipp fra transport, jordbruk, avfall, bygg og deler av utslippene fra petroleum og industri.


 

- Annonse -
Vil du annonsere her?