Fjellrev. Foto: Kim Abel.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Det har vært en jevn økning i bestandene i Sør- og Midt-Norge siden 2008, mens de nordligste delbestandene har vært preget av stagnasjon og nedgang, ifølge seniorforsker Nina E. Eide i NINA.

De nyutviklede bestandsmodellene viser at det nå er (i perioden 2017- 2019) anslagsvis 280 voksne fjellrever i den norske delen av fjellrevbestanden, noe som tilsvarer en tredobling av bestanden siden 2008.

I 2019 ble det registrert 26 ynglinger av fjellrev og totalt 129 valper i Norge, en halvering siden rekordåret 2018.

– Det er en signatur i fjellrevens økologi at antall kull og kullstørrelse følger smågnager-svingningene. Hvis vi ser over flere år er fjellrevbestanden i sterk vekst, takket være bevaringstiltak, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Smågnagersyklusen bestemmer

I rekordåret for to år siden ble det på landsbasis registrert 58 kull – 23 i Sør-Norge – med 301 valper. Nedgangen i 2019 var spesielt markant i Sør-Norge, og ses i sammenheng med  smågnagerbestanden som da var helt på bunn, og bare 2 valpekull ble registrert.

For fjellreven er lemen og andre smågnagere en viktig kilde til næring. I flere fjellområder i Norge ble det registrert en lengre periode med ustabile svingninger og forekomst av smågnagere på 80- og 90-tallet, men den karakteristiske 3-4-årige syklusen har kommet tilbake i nyere tid. Overvåkingen viser også at smågnagersyklusen, og dermed fjellrevdynamikken, varierer betydelig fra sør til nord, melder MD.

Minimumbestand regnes som stabil

I 2019 ble det registrert 212 unike voksne fjellrev i Norge fra DNA.  Minimum estimert bestandsstørrelse (antall voksne identifisert med DNA) blir av MD nå betegnet som stabil eller stigende, sammenlignet med i fjor.

På oppdrag fra Miljødirektoratet og Naturvårdsverket har NINA i 2018 og 2019 utviklet nye og mer realistiske bestandsmodeller basert på data fra overvåkingen i Norge og Sverige.

For litt over en måned siden ble det satt ut 14 friske fjellrev-valper på Varangerhalvøya, øst i Finnmark. Dette er tredje år på rad det er satt ut fjellrever i dette området, og håpet er at tiltaket vil bidra til å snu den negative bestandsutviklingen i regionen.

MD opplyser at tidligere utsettinger, på blant annet Snøhetta og Finse, har vært svært vellykket, og har resultert i reetablering og etter hvert naturlig yngling i disse fjellområdene.

Fortsatt kritisk lavt i nord, men noen positive tegn

Totalt er det satt ut 69 valper på Varangerhalvøya de siste tre årene. Ifølge NINA har utsettingene har så langt trolig reddet denne delbestanden fra å dø ut, da bare en av de opprinnelige revene ble funnet igjen i prøvene som ble tatt i 2019. De tre kullene som ble født på Varangerhalvøya hadde alle opphav i avlsprogrammet.

– Selv om bestandene i Nord-Norge fremdeles er kritisk lave, er det allerede noen tegn på økt aktivitet og positiv effekt av tiltakene iverksatt siste tre år, sier Nina E. Eide.

Fjellreven er oppført som kritisk truet på den norske rødlista (2015). Overvåkingsprogrammet for fjellrev ble etablert i sin nåværende form i 2003, da den første handlingsplanen kom, og er nå forankret i den nye handlingsplanen for fjellrev (2017-2021).


 

- Annonse -