7 av 10 nordmenn vil ha oljevirksomhet på norsk sokkel

69 prosent mener dette er viktig, 17 prosent sier det ikke er viktig.

- Annonse -

Sju av ti nordmenn gir sin tilslutning til at virksomheten på norsk sokkel må fortsette. Det viser en undersøkelse utført av Kantar på oppdrag fra bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass.

I undersøkelsen blir folk spurt om de mener det er viktig å opprettholde norsk olje- og gassindustri.

69 prosent svarer at det er viktig å opprettholde olje- og gassindustrien, 17 svarer at det ikke er viktig, mens 14 prosent svarer «vet ikke», ifølge Norsk olje og gass.


 

- Annonse -