7 av 10 nordmenn vil ha oljevirksomhet på norsk sokkel

69 prosent mener dette er viktig, 17 prosent sier det ikke er viktig.

Sju av ti nordmenn gir sin tilslutning til at virksomheten på norsk sokkel må fortsette. Det viser en undersøkelse utført av Kantar på oppdrag fra bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass.

I undersøkelsen blir folk spurt om de mener det er viktig å opprettholde norsk olje- og gassindustri.

69 prosent svarer at det er viktig å opprettholde olje- og gassindustrien, 17 svarer at det ikke er viktig, mens 14 prosent svarer «vet ikke», ifølge Norsk olje og gass.


 

Annonse
- Annonse -