Daglig leder i ForUM, Kathrine Sund-Henriksen. Foto: ForUM.

Forum for utvikling og miljø (ForUM) favner om lag 50 ideelle organisasjoner, hvorav miljøorganisasjoner utgjør omlag en femtedel.

FNs 17 bærekraftsmål står sentralt i organisasjonens arbeid. Leder Kathrine Sund-Eriksen mener at arbeidet med å få regjeringen til å føre en samstemt politikk for FNs bærekraftsmål ikke kan stanse selv om det er krisetid.

– Tvert imot må arbeidet intensiveres, så i ForUM jobber vi sammen med våre medlemmer hardt med å utforme og fremme konstruktive forslag til krisepolitikk som også er økonomisk, sosialt og miljømessig bærekraftig på lang sikt, sier Sund-Eriksen.

FNs naturkonferanse i Kina til høsten er utsatt

Hun opplyser at ForUM og medlemsorganisasjonene følger tett en rekke FN-prosesser knyttet til bærekraftsmålene, klimamålene, utviklingsfinansiering og arbeidet med en ny naturavtale.

AnnonseLedige stillinger

– Korona-krisen har medført endringer for mange internasjonale forhandlinger. For eksempel går dette ut over prosessen for å enes om en ny FN-avtale for å bevare naturen, sier hun til Naturpress.

Den nye naturavtalen skulle etter planen spikres på FNs naturkonferanse i Kunming i Kina 15.-28. oktober. Men konferansen er utsatt på grunn av koronapandemien.

– Mellomforhandlingene utsettes også, og vi venter nå på ny informasjon. FNs årlige forum for å diskutere globale spørsmål er knyttet til finansiering av bærekraftsmålene. Finance for Development (FfD), blir på sin side avholdt digitalt, men i et begrenset format. Alle planlagte side-events er avlyst, men hovedsamtalene vil finne sted på nett, forklarer Sund-Henriksen.

Hva skjer med FNs klimaforhandlinger?

Det er fortsatt mye usikkerhet rundt FNs klimaforhandlinger, og særlig mellomforhandlingene som etter planen skulle avholdes i Bonn 1.-11. juni i år,

– Vi følger saken tett og legger ut ny informasjon på våre nettsider så raskt vi får ny informasjon, sier Sund-Henriksen (Du kan følge med her for å få siste nytt om de ulike FN-prosessene) .

I ForUM blir det daglige arbeidet løst via hjemmekontor og møter på nett. Fysiske arrangementer er avlyst, men organisasjonen jobber med skolering på tekniske løsninger for å kunne gjennomføre aktiviteter på nett.

– Vi lærer jo mye nyttig nå alle sammen, om hvordan vi kan avholde gode møter, diskusjoner og arrangementer uten å reise. 

Vil overføre koronalærdom til arbeid med å løse de andre krisene

ForUM driftes i hovedsak av offentlige midler, og Kathrine Sund-Henriksen sier at de ikke står overfor noen akutt økonomisk fare.

– Men vi er jo spente på å se hvordan denne situasjonen går ut over finansiering og støtte til norsk og internasjonalt sivilsamfunn på sikt.

 Hun sier hun håper regjeringen og andre donorer ser verdien av et aktivt sivilsamfunn og en bred kritisk debatt om miljø, klima, bærekraftsmålene og menneskerettigheter fremover.

– Koronakrisen har ikke bare vist oss hvordan politisk vilje er avgjørende for å raskt lose et helt samfunn i en trygg retning. Krisen har også vist oss at involvering av sivilsamfunn, fagforeninger og opposisjon er helt nødvendig om krisepolitikken også skal bli rettferdig og grønn. Dette er lærdommer vi må ta med oss i arbeidet med å komme oss gjennom de andre krisene som presser på – klimakrisa, naturkrisa, global finanskrise og den manglende fremgangen mot FNs bærekraftsmål som skal være nådd innen 2030. 

Kathrine Sund-Henriksen slår fast at verden står overfor enorme utfordringer framover, men alle internasjonale prosesser kan ikke settes settes på vent av den grunn.

– Derfor mener vi det er viktig å sikre fremgang, og meningsfull deltagelse av sivilsamfunn i dette arbeidet, også i denne unntakstilstanden. I møter som avholdes digitalt, må det tas grep for at sivilsamfunn får tilgang til viktige diskusjoner. Representanter fra områder med mindre tilgang på digital infrastruktur og fasiliteter må også inkluderes, sier hun.