Solenergi får følge av vannkraft i nye Scatec. Illustrasjonsfoto: Pixabay.

Norske Scatec Solar tar et stort sprang. Kaller oppkjøpet dannelsen av en verdensledende aktør innen fornybar energi.

Målet med oppkjøpet er å styrke posisjonen som «ledende utvikler og produsent av fornybar energi i noen av verdens raskest voksende markeder», skriver Scatec Solar i sin pressemelding i dag.

Prisen som Scatec – som blir det nye selskapsnavnet – betaler er 1 166 millioner dollar, tilsvarende ca. 10,9 milliarder kroner.

Selskapet som nå er i Scatecs hender, SN Power, har hatt til formål er å erverve, utvikle, konstruere og drive vannkraftanlegg i utviklingsland i Asia, Afrika og Latin-Amerika. Fra 2017 og frem til i dag har selskapet vært heleid av Norfund. SN Power har hovedkontor i Oslo, Norge og har et multinasjonalt team av ansatte i virksomhetslandene.

– Utfyller hverandre

– Vannkraft og solenergi utfyller hverandre ved at de gir mulighet for salg av tilleggstjenester og optimalisering av leveransen av kraft fra ulike energikilder. Vi ser også store prosjektmuligheter i nye vekstmarkeder i Sør-Øst-Asia og det sørlige Afrika, i tillegg til tilgang til prosjekter med flytende solenergi i kombinasjon med vannkraft, sier Raymond Carlsen, konsernsjef i Scatec Solar.

Det nye, sammenslåtte selskapet vil ha ca. 450 ansatte, kraftproduksjon i 14 land og en samlet kapasitet på 3,3 gigawatt (GW) i produksjon og under utbygging. Forventet medianproduksjon vil være om lag 4,1 terrawattimer (TWh) i året fra 2021, som tilsvarer fornybar energi til mer enn 11 millioner mennesker. SN Power rapporterte i 2019 inntekter på 1 766 millioner kroner og EBITDA på 1 149 millioner kroner.

Scatec Solar har siden oppstarten installert produksjonskapasitet på mer enn 1,6 GW. Selskapet har i dag 1,9 GW i drift og under bygging i fire verdensdeler.

Kommer fra Statkraft og Norfund

SN Power ble etablert i 2013 av Statkraft og Norfund. Etter en restrukturering i 2017 ble Norfund eneeier av selskapet. Fra starten var selskapet mest kjent for sine vannkraftprosjekt, men har over tid utvidet porteføljen med andre former for fornybar energi.

Norfund er Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland.

– Norfund er stolte over å ha bygget opp SN Power til et ledende selskap innen vannkraft i utviklingsland som leverer store utviklingseffekter. Nå frigjør vi kapital til å raskt kunne dekke mer av verdens enorme behov for investeringer i ny fornybar energi i utviklingsland for å bekjempe fattigdom og unngå klimautslipp, sier Tellef Thorleifsson, administrerende direktør i Norfund.

Det er ventet at transaksjonen blir fullført i første halvdel av 2021. Inntil da vil selskapene operere hver for seg og som i dag.


 

- Annonse -
Vil du annonsere her?