Tesla-gründer Elon Musk. Foto: JD Lasica / Wikimedia Commons / the Creative Commons Attribution 2.0 Generic license..

Den oppsiktsvekkende beskjeden fra Tesla-gründeren kom i en tweet han la ut sist torsdag. Elon Musk er nå erklært å være verdens rikeste person.

Ifølge Bloomberg skal han være god for 201 milliarder USD.

Mange mener at verden er avhengig av effektive CCS-løsninger i stor skala dersom den globale oppvarmingen skal kunne holdes under 2 grader, eller enda vanskeligere, 1,5 grader. I Norge har regjeringen besluttet å gå inn for bygging av et anlegg for karbonfangst og lagring i tilknytning til sementfabrikken til Norcem i Brevik.

Ifølge CNBC er det i dag om lag 20 CCS-anlegg i drift rundt om i verden, med referanse til IEA, det internasjonale energibyrået. Det pekes på at det er vanskeligere og dyrere å gjøre bruk av fornybar energi for tungindustrien enn det er å benytte CCS-teknologi.

Nettstedet TechCrunch hevder at den store pengeprisen som Musk lover er knyttet opp til stiftelsen Xprice Foundation.

Selv skriver Elon Musk i en oppfølgertweet: «Detaljer neste uke».


- Annonse -
Vil du annonsere her?