"Grønn og global" er et felles prosjekt mellom den grønne dagsavisen Naturpress - og Transit magasin. Begge publikasjonene eies og drives av Transit media AS.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Riksrevisjonen kritiserer Regjeringen for manglende oppfølging. Sivilsamfunnet har i flere år krevd en handlingsplan. Etterslepet for FNs bærekraftsmål – i Norge – virker å være i startgropa. Målene skal tross alt nåes senest år 2030.

I høst kom Riksrevisjonen med kraftig kritikk av regjeringens håndtering av hvordan vi skal nå FNs bærekraftsmål i Norge. Arbeidet er det planløst og svakt koordinert, sier Riksrevisjonen. Torsdag 11. februar var det stortingsdebatt om riksrevisjonens rapport.

I 2015, når FNs bærekraftsmål ble vedtatt av FNs generalforsamling, ble vår egen statsminister Erna Solberg utnevnt av Antonio Guterres, FNs generalsekretær, til å være leder for den globale pådrivergruppen for FNs bærekraftsmål. En viss diskrepans mellom internasjonale verv og nasjonal oppfølging der altså.

Men nå – etter flere år med krav fra det norske sivilsamfunnet – så kommer snart en nasjonal handlingsplan for hvordan de 17 målene skal nås her i Norge. Mandag 8. februar gikk 38 organisasjoner sammen om en felles kronikk hvor de setter opp konkrete krav til denne handlingsplanen, som kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup skal lede gjennomføringen av. Handlingsplanen gi instrukser på tvers av departementer og sektorer, og Astrup har fått oppgaven å være vår bærekraftsminister.

For å forstå mer om FNs bærekraftsmål, den kommende nasjonale handlingsplanen, og Riksrevisjonens kraftige kritikk, så har vi invitert Kathrine Sund-Henriksen, som er daglig leder for en paraplyorganisasjon ved navn Forum for utvikling og miljø.

Podkasten er her:

Podkasten Grønn og Global gis ut av Transit media AS. Programledere er Kjetil Aasmundsson og Terje Karlsen. Vi tar gjerne imot innspill til temaer og gjester i kommentarfeltet, og du kan faktisk også levere inn en talemelding på podkastens hjemmeside.


- Annonse -