Slik har solkraft utviklet seg i Norge. Direktør for energi- og konsesjonsavdelingen i NVE, Inga Nordberg. Foto: Stig Storheil, NVE.

I løpet av 2020 ble det installert rundt 40 MW med ny solkraft i Norge. Det tilsvarer installasjon av 350 solcellepaneler hver dag i 2020.

Solcelleanlegg på Oslo Rådhus. Foto: BlueTec

Det er NVE som opplyser dette. Den totale solkraftkapasiteten knyttet til det norske strømnettet økte med nesten 40 prosent i løpet av året som gikk. En oppdatert oversikt fra NVE viser utviklingen de siste 10 år og hvordan solkraften fordeler seg i ulike fylker.

De oppdaterte tallene fra Elhub viser at det ble knyttet solceller med en samlet kapasitet på 39 MW til det norske strømnettet i løpet av 2020. I tillegg estimerer NVE at det ble installert rundt 1 MW med frittstående solcelleanlegg, som tar totalen til 40 MW i løpet av året. Dette er en nedgang fra rekordåret 2019, hvor den årlige installerte produksjonskapasiteten ble estimert til over 50 MW.

Pandemi og lav strømpris i 2020 – men sol skal videre opp

– Nedgang i årlig installerte solcelleanlegg skyldes en kombinasjon av flere ting. Da pandemien traff Norge hardt i mars falt aktiviteten i solkraftmarkedet. I tillegg var 2020 et år med veldig lave strømpriser, som også typisk demper tiltak som reduserer strømkostnadene i bygninger. Vi tror at veksten vi har sett de siste årene vil ta seg opp igjen og fortsette videre de neste årene, sier Inga Nordberg (bildet øverst), direktør for Energi- og konsesjonsavdelingen i NVE i meldingen de har sendt ut.

Med 40 MW ny solkraft i 2020, lå totalen på rundt 160 MW ved utgangen av året. Nesten 90 prosent av dette var knyttet til det norske strømnettet. NVEs oversikt viser hvordan de 7000 nettilknyttede solcelleanleggene som er registrert i Elhub fordeler seg utover landet. 85 prosent av solcelleanleggene er på under 15 kW, og disse står for en drøy tredjedel av produksjonskapasiteten. I andre enden, er det én prosent av anleggene som er større enn 250 kW. Disse står for en femtedel av produksjonskapasiteten.

Figur: Utvikling av installert effekt for solkraft i Norge. Kilde: NVE, Multiconsult, SSB og Elhub.

– Kan bli en viktig brikke

Oppdaterte anslag på kostnadene for ulike typer kraftproduksjon, viser at solkraft vil kunne konkurrere på pris med både vindkraft og vannkraft i 2030, ifølge NVE.

– Basert på det vi ser i landende rundt oss og hvordan teknologien utvikler seg og kostnadene faller, mener vi at solkraft også vil få en større rolle i Norge. Dersom utviklingen fortsetter, vil solkraft kunne bli en viktig brikke for å dekke det økte strømbehovet frem mot 2040, sier Nordberg.

I fjorårets langsiktige kraftmarkedsanalyse la NVE til grunn at kraftproduksjonen i Norge ville øke med rundt 20 TWh fra 2022 til 2040, fordelt på 7 TWh vannkraft, 6 TWh vindkraft og 7 TWh solkraft. Potensialet for solkraft i Norge er teoretisk større enn 7 TWh, understreker NVE, og fremholder at de «jobber videre med solkraftens rolle i det norske kraftsystemet fremover».

«Solenergi kan være en ressurs med stor nytte for samfunnet, samtidig kan solkraft også utfordre driften av strømnettet», skriver NVE.


- Annonse -