Regnskog i Peru, ikke fra området i artikkelen. Foto: Anna & Michal / Flickr / CC.

Et regnskogområde i Peru som også er landets største urfolksreservat, har fått vern, melder Regnskogfondet.

Den norske organisasjonen har kjempet for et vern av dette området i nesten tjue år. Det om lag 11 000 km2 store området skal ikke lenger trues av tømmerdrift, og eksisterende tømmerkonsesjoner trekkes tilbake. Ukontaktede urfolk skal beskyttes.

Ifølge Regnskogfondet ble et dekret som etablerer urfolksreservatet Yavari-Tapiche, nylig undertegnet av Perus president Francisco Sagasti.

– 18 år med politisk uvilje er slutt

– Etableringen av Yavari-Tapichereservatet er en kjempeseier for beskyttelsen av isolerte urfolksgrupper i Peru, sier spesialrådgiver Anders Krogh i Regnskogfondet i innlegget på organisasjonens nettsider.

Han mener betydningen av denne seieren ikke kan undervurderes.

– Dette er det største urfolksreservatet som er opprettet i landet noensinne, og det representerer en symbolsk slutt på 18 år med politisk uvilje mot å etablere slike reservater. Ukontaktede urfolksgrupper er blant de mest sårbare menneskene på jorda, og reservatet Yavari-Tapiche ligger i et område med flest ukontaktede grupper i verden i dag.

Venter på godkjenning av seks andre reservater

Beatriz Huertas, rådgiver for Regnskogfondet og peruansk ekspert på urfolk som lever i isolasjon, er lettet, men også avventende.

– Det er viktig at den peruanske staten nå gjennomfører vedtaket. Juridisk og faktisk sikkerhet er helt grunnleggende for at urfolk i selvvalgt isolasjon skal kunne overleve. Mennesker utenifra og næringsinteresser som tømmerhogst truer selve eksistensen til isolerte urfolk, sier hun til Regnskogfondet.

Seks andre foreslåtte reservater i Peru venter på endelig godkjenning, melder Regnskogfondet.


- Annonse -