Det ble søkt om erstatning for over 70.000 tapte tamrein, men kun snaut 23.000 ble kompensert for. Foto: Mark König / Unsplash.

I forrige reindriftsår utbetalte statsforvalterne 105 millioner kroner i erstatning for tap av tamrein til rovvilt.

Det er en økning på 18 prosent.

Det ble søkt om erstatning for mer enn 70.000 tapte dyr, men det ble kun utbetalt erstatning for snaut 23.000 tamrein i reindriftsåret 2020/2021, opplyser Miljødirektoratet.

– Den tøffe vinteren for to år siden har gitt høyere dødelighet og økt sårbarhet for rovvilttap, og en viss økning i noen rovviltbestander har medvirket noe til økte tap. Samtidig ser vi en stor økning i rein erstattet på grunn av tap forårsaket av kongeørn som er vanskelig å forklare, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

Vel 8.000 av de nesten 23.000 tapte reinsdyrene tilskrives skader fra kongeørn. Kongeørnbestanden i Norge er ifølge Verdens Naturfond (WWF) på rundt 2.000 individer og de fleste holder til i Nord-Norge.

Antall tamrein varierer fra år til år, men det finnes i dag om lag 250.000 tamrein i Norge, mer enn 185.000 av dem i Finnmark, ifølge regjeringen.

(©NTB)

- Annonse -
Vil du annonsere her?