Krigen må ikke stanse klimakampen

- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

En brutal diktator og drapsmann – Vladimir Putin – har satt et naboland i brann.

De menneskelige lidelsene i Ukraina er store og de materielle ødeleggelsene av et kolossalt omfang.

Ingen kan ennå være trygge på at overfallet på Ukraina ikke kan eskalere og bli til en mye større krig. Russland ser ikke ut til å kunne vinne krigen med det første, og Putin-regimet kan fort vise seg å stå på leireføtter. En æreløs, redd og skadeskutt diktator kan være uberegnelig og farlig.

Vesten har respondert svært samlet på aggresjonen til Russland. Store ressurser er satt inn i våpenleveranser til Ukraina, hjelpetiltak for flyktningene og sanksjoner mot Russland. Men krigen, sanksjonene og krigens øvrige sidevirkninger setter mange systemer i ulage. At både energi og mat vil bli dyrere i lang tid framover, ser ut til å være opplagt.

Den spente situasjonen setter også hensynet til klima, natur og miljø i spill. I seg selv fører krigen til store klimagassutslipp. Enorme mengder med ødelagt infrastruktur og bygningsmasse skal bygges opp igjen i Ukraina når krigen er slutt. Krigen driver fram ny opprustning og økte forsvarsbudsjetter i mange land i EU og NATO, noe som også kommer til å gi økte utslipp.

Energimangel som følge av at Russlands leveranser til Europa strupes vil kunne gjøre det tyngre å få til grønn omstilling, fordi energimarkedet endrer seg. Både gass, olje og kull kan få et nytt oppsving og et forlenget liv som energikilde. Det samme kan skje med atomkraft, men samtidig har krigen i Ukraina vist at atomkraftanlegg er sårbart når det virkelig går galt. Angrep på et atomkraftanlegg kan brukes som pressmiddel, noe vi har sett tilløp til i Ukraina.

Norge blir allerede sett på med nye, kjøpehungrige øyne, av land på jakt etter energikilder. Det kan bety økt press for å lete etter olje og gass på norsk territorium og i sårbare områder i nord. Det kan også bety økt press for å få bygge ut mer vindkraft på land i Norge.

Det ligger an til heftige maktkamper i årene framover, i Norge, Europa og i verden forøvrig. Energi må man ha, men den skal helst ikke slippe ut klimagasser, og utvikling av energi må ikke legge mer natur øde enn det som allerede er gjort.

Krigen i Ukraina er forferdelig. Men den vil ta slutt – og det er ikke sikkert det er så lenge til. Klimakrisen derimot, blir ikke borte. Det er framtidige generasjoner som skal få kjenne på om vi lykkes med å gjøre de rette klimagrepene, eller om vi feiler. Flyktningkrisen fra Ukraina vil kunne overgås mange ganger i omfang, av de som vil måtte flykte fra virkningene av global oppvarming i framtida.

Kampen for klima og natur må ikke skyves til side av en ny sikkerhetssituasjon i verden.


- Annonse -