Utsikt over Chiles hovedstad Santiago. Foto: Pixabay.

Utkast til revidert grunnlov inkluderer vern av økosystemer, dyrevern og klimaforpliktelser.

155 delegater har siden 4. juli i fjor arbeidet med utkast til ny grunnlov i Chile. Landet styres fortsatt etter en arv fra diktator Augusto Pinochet, som innførte sin konstitusjonsvariant i 1980.

Ifølge nettstedet Inside Climate News (ICN) inneholder utkastet til ny konstitusjon i Chile en rekke punkter knyttet til natur og miljø.

Blant annet skal tekstene handle om at naturens økosystemer har juridisk rett til å eksistere og regenerere seg, dyr har rett til å leve uten å bli utsatt for mishandling og mennesker har rett på miljøinformasjon og medbestemmelse i miljøspørsmål.

I tillegg anerkjenner grunnlovsutkastet at klimakrisen er menneskeskapt og myndighetene pålegges ansvar for innføre tiltak for å motvirke krisen.

Det er imidlertid ikke full politisk oppslutning om utkastet til ny konstitusjon. ICN skriver at konservative delegater ønsker å videreføre Pinochet-prinsippene i grunnloven fra 1980, influert av økonomen Milton Friedman.

Innen 5. juli skal det endelige utkastet til ny grunnlov i Chile legges fram. Deretter må nasjonalforsamlingen godkjenne loven før 1. september – hvis ikke kommer Pinochet-lovene til å leve videre. 

Norsk virksomhet

Chile står overfor en rekke ulike miljøproblemer. Noen av de alvorligste problemene knyttes til gruveindustrien, fiskeindustrien og skogindustrien. Også luftkvaliteten er dårlig i enkelte områder, og vannkvaliteten er truet.

I fiskeindustrien i Chile er Norge involvert. Cermaq er et av flere store norske selskaper som driver stort innen lakseoppdrett i landet. I 2019 vakte det oppsikt da det norske kongeparet ble møtt med demonstrasjoner på grunn av tilstedeværelsen til de norske selskapene.

Kritikken har gått på at de norske selskapene har praktisert doble standarder, hva gjelder miljø, sanitære forhold og arbeidsvilkår.

- Annonse -
Vil du annonsere her?