Etisk handel-prisen 2022 ble delt ut til deltakere fra Stavanger kommune under Etisk handel-konferansen på et stappfullt Mesh i Oslo. På bildet tar Jakob Ruus, Emilia Tufto og Siri Loen i mot Etisk handel-prisen. Foto: Espen Utaker / Etisk handel.

Juryen mener Stavanger kommune er en foregangskommune når det gjelder offentlige anskaffelser.

Det vanker mye skryt i begrunnelsen for hvorfor nettopp Stavanger kommune fortjener stempelet som en foregangskommune:

«Stavanger kommune er et inspirerende eksempel på hvordan offentlige oppdragsgivere jobber systematisk over tid med etisk handel andel i en anskaffelseskontekst, og som kan vise til forbedringer i arbeidsforhold», er en av beskrivelsene.

Etisk handel-prisen 2022 ble nylig delt ut på Mesh i Oslo.

– Vi er både stolte og glade over å ha mottatt Etisk handel prisen for 2022. Det både forplikter, inspirerer og motiverer Stavanger kommune i å fortsette å utforske handlingsrommet, utfordre leverandørene og bidra i arbeidet med å sette etisk handel enda tydeligere på agendaen, sier avdelingssjef for anskaffelsesavdelingen i Stavanger kommune, Elvur Thorsteinsdottir, i et innlegg på nettsidene til Etisk handel.

Skal fremme anstendige arbeids- og miljøforhold

Etisk handel er en medlemsorganisasjon for bedrifter, organisasjoner og offentlige virksomheter. Formålet er å styrke medlemmenes arbeid med å fremme anstendige arbeids- og miljøforhold i deres leverandørkjeder, og å styrke oppslutningen om etisk handel.

Det var Kirkens Nødhjelp som i 2000 tok initiativ til å stifte Etisk handel Norge, sammen med Virke (da Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon HSH), LO og Coop Norge.

Daglig leder i Etisk handel Norge Heidi Furustøl, gir prisen til Emilia Tufto som tar der den i mot på vegne av Stavanger kommune og kollegaene i anskaffelsesavdelingen. Foto: Espen Utaker / Etisk handel.

Her er mer av juryens begrunnelse for å gi årets pris til Stavanger kommune:

«Vinneren av Etisk handel prisen 2022 tildeles Stavanger kommune og avdeling for anskaffelser representert ved avdelingssjef Elvur Hrønn Thorsteinsdottir og rådgiver Emilia Johanna Tufto, og deres kolleger, for fremragende arbeid med etisk handel i offentlige anskaffelser. Stavanger er en foregangskommune i å stille, samt utforske mulighetsrommet for etiske krav innenfor anskaffelsesregelverket. De viser på en innovativ måte hvordan det er mulig å bruke menneskerettigheter som tildelingskriterier, med særlig fokus på aktsomhetsvurderinger, slik det blant annet er gjort innen anskaffelser for IKT-utstyr og medisinsk forbruksmateriell.

Stavanger kommune er et inspirerende eksempel på hvordan offentlige oppdragsgivere jobber systematisk over tid med etisk handel i en anskaffelseskontekst og som kan vise til forbedringer i arbeidsforhold. Stavanger kommune får også positiv respons fra leverandørene i å ha solid markedsdialog ved blant annet å utarbeide et grundig veiledningsdokument. Stavanger kommune utfordrer status quo og engasjementet smitter over på andre innkjøpsmiljøer, også internasjonalt. Kommunen har blant annet delt sine erfaringer med både det europeiske innkjøpsnettverket ICLEI og for EU-organ.»


- Annonse -