Ill.foto: Unsplash.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Arbeidet med å bekjempe lakseparasitten Gyrodactylus salaris nærmer seg slutten. Målet om å utrydde parasitten nærmer seg også.

– Det gjenstår å behandle åtte smittede vassdrag i de to regionene Driva og Drammen. Utryddelsesaksjoner er gjennomført i 43 av totalt 51 smittede vassdrag. 39 vassdrag er friskmeldte, mens fire venter på å bli det, sier direktør Ellen Hambro for Miljødirektoratet i en pressemelding.

I en ny rapport konkluderer Norsk institutt for naturforskning (Nina) med at det langsiktige arbeidet med å stanse spredningen av lakseparasitten er en stor suksess – både nasjonalt og internasjonalt.

Omstridt behandling har vært effektiv

Det viktigste virkemiddelet i kampen mot parasitten har vært rotenonbehandling, som har vært omstridt fordi det i tillegg til å drepe parasitten har tatt livet av fisken. Ifølge rapporten har denne behandlingen vært veldig vellykket. Den har hindret spredning fra infiserte elver, og stanset lidelser parasitten har påført lakseunger.

Det er heller ikke påvist at arter har blitt borte som følge av behandlingen, skriver Miljødirektoratet.

Senere har også andre metoder blitt tatt i bruk. Ved flere av de nye metodene kan parasitten drepes uten at man samtidig tar livet av fisken.

Samfunnsøkonomisk lønnsomt

Gyrodactylus salaris ble innført til Norge via infisert laks fra Sverige for snart 50 år siden. I over 40 år har norske myndigheter arbeidet med å begrense skadene på laksebestandene her til lands.

Parasitten lever av slim og hud på lakseunger. Hullene i huden blir etter rhvert angrepet av sopp og bakterier. Lakseparasitten overlever ikke i saltvann, men kan leve i elvene.

Til sammen har myndighetene brukt 1,1 milliarder kroner på overvåking, forskning og bekjempelse av Gyrodactylus salaris, i tillegg til reetablering av fiskestammer etter behandling mot parasitten.

Ifølge rapporten er den samfunnsøkonomiske gevinsten ved noen beregninger fire til ti ganger større enn kostnadene ved å bekjempe parasitten.

– Uten tiltak ville parasitten ha spredt seg til stadig nye vassdrag. I infiserte elver dør nesten alle laksungene, og den lokalt tilpassede laksebestanden i elven vil etter noen år bli truet av utryddelse, sier Hambro.

(©NTB)


- Annonse -