Økosystemene på havbunnen er sårbare. Illustrasjonsfoto: Jakub Dziubak, Unsplash.

Et canadisk selskap har fått lisens, og skal i gang med arbeidet allerede denne måneden.

Det er EcoWatch som melder dette.

International Seabed Authority (ISA) heter den FN-baserte myndigheten, og det er Nauru Ocean Resources Inc (NORI) som har fått lov til å hente opp 3 600 tonn masseenheter fra havbunnen og som inneholder metaller. NORI er et datterselskap av The Metals Company (TMC). Utvinningen skal foregå i et område vest for Mexico og sørøst for Hawaii.

Nyheten vekker bekymring i miljøkretser.

– Dette er en problematisk utvikling som bringer oss enda nærmere lansering av kommersiell industrivirksomhet på havbunnen. Det er en trussel mot havene, hvor 90 prosent av livet på jorda befinner seg, og som er en av våre viktigste allierte i kampen mot klimaendringer, sier Arlo Hemphill, en talsperson for Greenpeace USA, til EcoWatch.

Vil ha moratorium

Utvinning på havbunnen kan bringe opp metaller som kobber, nikkel, aluminium, sink, lithium og kobolt, flere av dem essensielle i teknologi knyttet til fornybar energi. Eksempler er vindturbiner, solpaneler og batterier.

Noen motstandere av mineralutvinning på havbunnen mener det må innføres et moratorium på slik virksomhet. Argumentet er at slik utvinning på havbunnen kan føre til irreversible skader på økosystemer som antas å ha stort biologisk mangfold.

I artikkelen til EcoWatch settes det også søkelys på hvordan lisensen har blitt gitt. Ifølge undersøkelser gjort av New York Times har TMC i femten år pleiet kontakten med ISA for å få innflytelse. FN-organet skal ha delt viktige data med selskapet, inkludert informasjon om lokaliteter på havbunnen som i tillegg ble reservert for senere utvinning av TMC.

Norges rolle

Norge har startet en prosess for å åpne for havbunnsvirksomhet på norsk kontinentalsokkel. Dette har blant annet WWF Verdens naturfond reagert på. Solberg-regjeringen meldte i 2021 at det kunne komme i gang mineralutvinning i Nordsjøen allerede i 2023-2024.

«WWF Verdens naturfond krever at Norge ikke åpner for mineralutvinning på havbunnen før det er bevist at slike inngrep kan skje uten tap av dyreliv, leveområder og naturens egne funksjoner. Vi krever også et globalt moratorium mot slik mineralutvinning internasjonalt», skriver organisasjonen.

LES OGSÅ:


- Annonse -
Vil du annonsere her?