Ill.foto: Unsplash.

Flertallet av barn føler seg ikke hørt i saker om klima og miljø, til tross for at sju av ti mener det er viktig å stoppe klimaendringene.

Barnas klima- og miljørapport 2023 viser at klima- og miljøsaker fortsatt er viktig for det store flertallet av barn og unge. Likevel viser rapporten at flere føler på avmakt når det kommer til disse sakene.

– Vi barn er triste, sinte og frustrerte. Det er ikke rart når kun 18 prosent av barn og unge føler at vi blir hørt i saker om klima og miljø. Barn i Norge er bekymret for sin egen fremtid, og enda flere er bekymret for fremtiden for barn i andre land, fattigere land. Politikere må ta oss på alvor, sier leder av barnas klimapanel, Jakob Sande Haugset.

Rapporten viser at følelsen av avmakt øker med alderen. De yngste barna er mer positive, mens de eldste ungdommene sier de blir sinte og redde når de hører om klima- og miljøproblemer.

– Jeg tror man får mindre og mindre tro på at det nytter å gjøre noe, fordi det går så treigt fremover. Klimaendringene skjer nå, det haster å gjøre noe, sier tretten år gamle Haugset.

Til tross for dette har ikke barna mistet engasjementet for klima- og miljøproblemer.

85 prosent mener det er viktig å stanse forsøpling og forurensning av naturen, og 79 prosent mener det er viktig å hindre at dyre- og plantearter dør ut. 73 prosent mener at det er viktig å stoppe klimaendringene. Dette er en økning fra fjoråret.

Rapporten er basert på innspill sendt fra barn over hele landet, i tillegg til en undersøkelse gjennomført av Opinion på vegne av Miljøagentene og Redd Barna.

1 021 barn og unge, i alderen 8–19 år, har deltatt i undersøkelsen.

(©NTB)


- Annonse -
Vil du annonsere her?