Alvaro Lario.
Alvaro Lario. Foto: Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0.

Dette er et innlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Delta i debatten? Send innlegg til kf@naturpress.no.

Alvaro Lario er president for FNs internasjonale fond for jordbruksutvikling (IFAD).

Når G7-landene møtes i Italia fra 13. til 15. juni, vil de blant annet diskutere støtte til Ukraina, økonomisk sikkerhet og forholdet til utviklingsland. Samarbeidet og partnerskapet med Afrika vil være en prioritert sak.

Etter tiår med minkende inntektsforskjeller blir de fattigste landene nå fattigere igjen. En rapport fra Verdensbanken viser at en tredjedel av verdens 75 mest utsatte land blir fattigere. Spesielt rammet er landene i Afrika sør for Sahara, hvor halvparten av verdens fattigste land befinner seg. Ikke minst påvirker klimakatastrofer deres BNP negativt og forverrer situasjonen.

Foran G7-møtet har jeg understreket viktigheten av å investere i verdens fattigste land for å redusere de økende økonomiske forskjellene.

Investeringer i dag kan spare betydelige summer i fremtidig nødhjelp, og å støtte de fattigste landene, der nesten 2 milliarder mennesker bor, bidrar til global stabilitet.

For å bekjempe fattigdom og sult mener IFAD at investeringer i småskala jordbruk er avgjørende. Gjennom moderne teknologi kan matsystemene styrkes for å takle klimaendringene. Det forbedrer levestandarden på landsbygda, sikrer matproduksjonen og bevarer biologisk mangfold.

G7-landene oppfordres til å investere i bærekraftig landsbygdsutvikling. Med økt støtte fra G7-landene sikter IFAD på å styrke motstandskraften og velstanden for over 100 millioner mennesker mellom 2025 og 2027.


IFAD er FNs internasjonale fond for landbruksutvikling. Organisasjonen investerer i mennesker på landsbygda i utviklingsland gjennom tilskudd og lån for å redusere fattigdom, øke matsikkerheten og styrke motstandskraften. Alvaro Lario er president i IFAD.

- Annonse -