Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: arbeidsforhold

"Urealistiske salgsmål". "Trakassering". "Trusler om å miste jobben". Det er påstander fra tidligere og nåværende ansatte. Greenpeace svarer at de tar til seg kritikken. I en artikkel i Avisa Oslo søndag 17. juli forteller to ansatte som har jobbet som feltververe, også kalt fundraisere, om høyt arbeidspress, ikke-eksisterende jobbsikkerhet og...