Webinar about Norec’s grant for exchange cooperation
Webinar about Norec’s grant for exchange cooperation

Stikkord: Århuskonvensjonen

Ullevål sykehus.
"Ullevål-saken har ligget som en verkebyll over Oslo i flere år. Diagnosen er mangesidig. En grønn resept tilsier at hele planen revideres ut fra et natur-, klima- og miljøhensyn".